Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/979
Τίτλος: Πρόγραμμα και πρακτικά συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας Communication with Communities, πρώτο εξάμηνο του 2017
Εναλλακτικός τίτλος: Agenda and minutes from the Communication with Communities Working Group, first semester of 2017
Επίπεδο εγγραφής: Έργο σε συνέχειες
Πρωτότυπο υλικό: Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Archives of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Διεθνής Οργανισμός
International Organisation
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2017
Περιγραφή: Πρόγραμμα και πρακτικά συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας Communication with Communities, πρώτο εξάμηνο του 2017.
Agenda and minutes from the Communication with Communities Working Group, first semester of 2017.
Οργανώσεις: Διεθνής οργανισμός
International Organisation
Θέμα: Υγεία
Health
Γλώσσα
Language
Ασφάλεια
Security
Εκπαίδευση
Education
Επικοινωνία
Communication
Έρευνα
Research
Τέχνη
Art
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Χρονική κάλυψη: 01/01/2017 -31/06/2017
01/01/2017 -31/06/2017
Λέξεις-Κλειδιά: Ψυχική ΥγείαMental HealthAIDSAIDSΥγιεινήSanitationΔιερμηνείαInterpretationΜετάφρασηTranslationΔημοσιεύσειςPublicationsHotSpotHotSpotΦωτογραφίαPhotographyΠολιτισμική διαμεσολάβησηCultural mediation
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
1.7.1 Άσυλο
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες