Το Αρχείο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο συλλέγει, επεξεργάζεται, ταξινομεί και διαθέτει δημόσια σε ηλεκτρονική μορφή τεκμήρια διαφορετικής προέλευσης και τύπου, εστιάζοντας γεωγραφικά στην περιοχή του Αιγαίου και, συγκεκριμένα, στα πέντε νησιά που αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Λέρος). Το μεγαλύτερο μέρος των τεκμηρίων καλύπτει ιστορικά την περίοδο που ξεκινά από το 2015, όπου και παρατηρείται η κορύφωση του φαινομένου, έως σήμερα, επιχειρώντας μια πολύπλευρη καταγραφή. Αντίστοιχο υλικό, δημοσιευμένο από το καλοκαίρι του 2017 και μετά, ο/ χρήστης/στρια μπορεί να αναζητήσει στη σελίδα του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο.


Το Αρχείο προσφέρει ποικίλους τρόπους αναζήτησης του υλικού, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη/στρια να επιλέξει την προσέγγιση εκείνη που καλύπτει πληρέστερα τις ερευνητικές του/της ανάγκες.


Στην Αρχική σελίδα υπάρχουν οι Συλλογές του Αρχείου. Οι Συλλογές και Ομάδες Τεκμηρίων αποτελούν το βασικό τρόπο οργάνωσης του υλικού. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση του υλικού επιχειρεί να αναδείξει κεντρικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διάφορες διαστάσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στο Αιγαίο. Οι συλλογές χωρίζονται σε υποσυλλογές και ομάδες τεκμηρίων. Κάθε τεκμήριο μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες ομάδες τεκμηρίων ανάλογα με το περιεχόμενό του.


Οι συλλογές του Αρχείου είναι:

  1. Πρόσφυγες και Μετανάστες στο Αιγαίο
  2. Ανθρωπιστικοί Δρώντες
  3. Τοπικές Κοινωνίες
  4. Φορείς Ανθρωπιστικής Διακυβέρνησης
  5. Ελληνικές & Διεθνείς Αρχές
  6. Έρευνα
  7. Τέχνη

Στην Αρχική σελίδα προσφέρεται, επίσης, η δυνατότητα για ευκολότερη πρόσβαση στις Λέξεις-Κλειδιά του Αρχείου μέσω ενός νέφους. Το μέγεθος των γραμμάτων με τα οποία εμφανίζονται οι λέξεις κλειδιά αντανακλά τη σχετική συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στα τεκμήρια.


Στην Αρχική σελίδα δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων με βάση τον τύπο τους στην κατηγορία Τύποι τεκμηρίων. Πιο συγκεκριμένα, οι Τύποι τεκμηρίων είναι: Κείμενο, Χαρτογραφικό υλικό, Ηχογραφήσεις, Υλικό προβολής και Βιντεοσκοπήσεις, Δισδιάστατα Γραφικά και Σύνολα Δεδομένων.


Μια πιο εξειδικευμένη αναζήτηση, προσφέρεται από στην Εξειδίκευση τύπου στην Αρχική σελίδα. Μερικές από τις Εξειδικεύσεις τύπου των τεκμηρίων είναι: Άρθρο σε εφημερίδα, Επιστημονικό/ερευνητικό άρθρο, Έκθεση-Αναφορά, Ανακοίνωση, Συνέντευξη, Αριθμητικά δεδομένα, Βιβλίο, Δίκαιο και Νομοθεσία, Facebook σελίδα/Ομάδα, Podcast, Εικόνα, Εκδήλωση, Ηχητικό ντοκιμαντέρ, Κείμενο, Κινηματογραφική ταινία, Φωτογραφία, κ.ά. Δίπλα από κάθε τύπο διακρίνεται ένας αριθμός ο οποίος αναφέρεται στα τεκμήρια που ανήκουν στη συγκεκριμένη Εξειδίκευση τύπου.


Τέλος, στην Αρχική σελίδα εμφανίζεται η κατηγορία Τοπική κάλυψη. Η Τοπική κάλυψη επιτρέπει την αναζήτηση τεκμηρίων με βάση την τοποθεσία. Σε καθεμία από τις επιμέρους τοποθεσίες διακρίνεται ένας αριθμός, ο οποίος αναφέρεται στα τεκμήρια που ανήκουν στη συγκεκριμένη Τοπική κάλυψη.


Όλες οι παραπάνω κατηγορίες και κάποιες επιπλέον μπορούν να εντοπιστούν και στο Μενού “Πλοήγηση”, στο επάνω μέρος της σελίδας. Οι επιλογές του Μενού “Πλοήγηση” περιγράφονται παρακάτω.


Δημιουργός:

Μέσω του υπομενού Δημιουργός είναι εφικτή η αναζήτηση τεκμηρίων, εφόσον ο/η χρήστης/στρια γνωρίζει τον/τη Δημιουργό του. Ο/η δημιουργός μπορεί να είναι πρόσωπο, ομάδα προσώπων, κυβερνητικός φορέας, διακρατικός φορέας, μη κυβερνητική οργάνωση, συλλογικότητα, εφημερίδα, κ.λ.π.


Χρονολογία:

Μέσω της Χρονολογίας δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων με βάση την ημερομηνία δημιουργίας ή δημοσίευσής τους ανά έτος ή/και μήνα. Τα τεκμήρια καλύπτουν κυρίως την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 έως σήμερα, σε μία προσπάθεια κάλυψης της περιόδου όπου το προσφυγικό-μεταναστευτικό φαινόμενο ήταν στην κορύφωσή του. Επίσης διατίθεται ένας αριθμός τεκμηρίων προγενέστερης περιόδου, άμεσα συνδεδεμένος με τις προσφυγικές ροές στο Αιγαίο. Τεκμήρια από το καλοκαίρι του 2017 κι έπειτα είναι επίσης διαθέσιμα στο Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο.


Τίτλος:

Στο υπομενού Τίτλος εμφανίζονται όλοι οι τίτλοι των τεκμηρίων του Αρχείου σε αλφαβητική ή χρονολογική σειρά. Σε αυτό το υπομενού δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων με βάση τον τίτλο τους. Εφόσον υπάρχει ο τίτλος σε άλλη γλώσσα, εμφανίζεται ως Εναλλακτικός τίτλος στην καρτέλα τεκμηρίου.


Εξειδίκευση τύπου:

Μέσω της Εξειδίκευσης Τύπου δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης τεκμηρίων με βάση τον Τύπο τους (κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, ηχογραφήσεις, δισδιάστατα γραφικά, χαρτογραφικό υλικό, σύνολα δεδομένων). Η δυνατότητα αναζήτησης μέσω του Τύπου των τεκμηρίων προσφέρεται τόσο μέσω της αρχικής σελίδας, όσο και μέσω του μενού ‘Πλοήγηση’, επιλέγοντας έναν από τους Τύπους που είναι διαθέσιμοι (π.χ. συνεντεύξεις, ανακοινώσεις, άρθρα εφημερίδων, ντοκιμαντέρ κ.λπ.).


Οργανώσεις:

Η ενότητα Οργανώσεις εμπεριέχει υλικό που σχετίζεται με τις Οργανώσεις και Συλλογικότητες που ανταποκρίθηκαν στην ανθρωπιστική κρίση στον αιγαιακό χώρο. Τα τεκμήρια αυτής της κατηγορίας είτε έχουν παραχθεί από τις ίδιες τις Οργανώσεις και Συλλογικότητες (π.χ. τεκμήρια που αφορούν στη λειτουργία τους, οι σελίδες τους στο Facebook, ανακοινώσεις τους, εσωτερικά έγγραφα κ.ά.), είτε προέρχονται από άλλες πηγές και αναφέρονται σε αυτές (π.χ. άρθρα εφημερίδων με θέμα την ανθρωπιστική διακυβέρνηση).


Θέμα:

Το υπομενού Θέμα αναφέρεται στις κεντρικές θεματικές που χαρακτηρίζουν τα τεκμήρια και συνθέτουν το θεματικό φάσμα του Αρχείου. Ένα τεκμήριο μπορεί να καλύπτει διάφορες θεματικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτό, ένα τεκμήριο μπορεί να εντοπιστεί σε περισσότερα από ένα θέματα.


Τοπική Κάλυψη:

Η Τοπική κάλυψη δίνει τη δυνατότητα να αναζήτησης με βάση τις γεωγραφικές περιοχές/ νησιά του Αιγαίου, αλλά και τους επιμέρους τόπους που καλύπτει το κάθε τεκμήριο. Σε κάθε τεκμήριο δηλώνεται η γενική τοπική κάλυψη (νησί στο οποίο αναφέρεται το τεκμήριο) και οι επιμέρους τοποθεσίες του κάθε νησιού (πόλεις, χωριά και περιοχές), όπου αυτές προσδιορίζονται στο τεκμήριο.


Λέξεις Κλειδιά:

Οι Λέξεις-Κλειδιά επιτρέπουν μια πιο εξειδικευμένη αναζήτηση στα τεκμήρια. Στο Μενού ‘Πλοήγηση’ μεταβαίνοντας στις ‘Λέξεις-Κλειδιά’ εμφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά σε αλφαβητική λίστα. Ο αριθμός δίπλα από την κάθε λέξη-κλειδί υποδηλώνει τον αριθμό των τεκμηρίων που χαρακτηρίζει η συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.


Αναζήτηση με φίλτρα:

Το Αρχείο δίνει, επίσης, τη δυνατότητα για Αναζήτηση με φίλτρα. Στην αναζήτηση με φίλτρα γίνεται αναζήτηση στο περιεχόμενο του Αρχείου με συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, η αναζήτηση ενός όρου περιορίζεται μόνο σε πεδία που ορίζονται από τον/την χρήστη/στρια όπως, Τίτλος, Θέμα κ.λ.π. ή μόνο στις χρονολογίες που τον/την ενδιαφέρουν.