Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/978
Τίτλος: Communication with Communities Working Group Meetings (July - December 2016)
Εναλλακτικός τίτλος: Συνάντησεις ομάδας εργασίας Communication with Communities (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο σε συνέχειες
Πρωτότυπο υλικό: Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Archives of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Διεθνής Οργανισμός
International Organisation
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2016
Περιγραφή: Πρόγραμμα και πρακτικά συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας Communication with Communities, δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Agenda and minutes from the Communication with Communities Working Group, second semester of 2016.
Οργανώσεις: Διεθνής οργανισμός
International Organisation
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of refugees and migrants
Διατροφή
Food and Nutrition
Δικαιοσύνη
Justice
Υγεία
Health
Γλώσσα
Language
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέσβος Μὀρια
Lesvos Moria
Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Αθήνα
Athens
Χρονική κάλυψη: 01/07/2016 -31/12/2016
01/07/2016 -31/12/2016
Λέξεις-Κλειδιά: Σημεία δράσηςΑction pointsΝερόWaterΆσυλοAsylumΝομική εκπροσώπησηLegal representationΥποθερμίαHypothermiaΜετάφρασηTranslation
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες