Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/886
Τίτλος: Φωτογραφίες ανακοινώσεων στο Κέντρο Μπασίρα
Εναλλακτικός τίτλος: Announcements photos at Bashira Centre
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Archives of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean
Εξειδίκευση τύπου : Σχέδιο/Σκίτσο
Φωτογραφία
Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά; Αραβικά
Δημιουργός: Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Χρονολογία: 2021-10
Περιγραφή: Φωτογραφίες ανακοινώσεων στο Κέντρο Μπασίρα, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν στη λειτουργία του Κέντρου
Announcements photos at Bashira Centre, most of which refer to the Centre's operation
Οργανώσεις: SAO Association Bashira Day Centre
Θέμα: Υλικός πολιτισμός
Material Culture
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Λέξεις-Κλειδιά: ΥγιεινήSanitationΓυναίκεςWomenΥποδομέςInfrastructure
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: SAO Association Bashira Day Centre
Άδεια χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες