Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/509
Τίτλος: Online language classes for 1000 asylum seekers on Lesvos
Εναλλακτικός τίτλος: Διαδικτυακά μαθήματα για 1000 αιτούντες άσυλο στη Λέσβο
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Αλληλογραφία
Άρθρο
Περιγραφή προγράμματος
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Ίδρυμα Αστερίας
Starfish Foundation
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2016-12-21
Περιγραφή: Μετάφραση από την επίσημη σελίδα facebook του Αστερία : Περίπου 15 αιτούντες άσυλο διαφόρων ηλικιών και εθνικοτήτων από τη Μόρια, το Καρά Τεπέ και άλλους καταυλισμούς, συμμετείχαν στην πρώτη πιλοτική συνεδρίαση ενός γλωσσικού προγράμματος. Οι εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρουσίασαν το πρόγραμμα στους συμμετέχοντες, τους βοήθησαν με τεχνικά θέματα και ασχολήθηκαν με απλά γλωσσικά ερωτήματα.
From the official Starfish facebook page : approximately 15 asylum seekers of different ages and nationalities from Moria, Kara Tepe and alternative shelters, participated in the first pilot session of the language program. Volunteer students from the University of the Aegean introduced the program to the participants, helped them with technical issues and addressed simple linguistic questions.
Θέμα: Εκπαίδευση
Education
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Χρονική κάλυψη: 12/2016
Λέξεις-Κλειδιά: Τυπική εκπαίδευσηFormal educationΚοινωνική ένταξηSocial InclusionΑλληλεγγύηSolidarityΜη τυπική εκπαίδευσηNon - formal Education
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.asterias-starfish.org/wp-content/uploads/pdf/volunteer_transportation.pdf
https://www.facebook.com/starfishfoundation.org/photos/a.114482292219970.1073741828.105436576457875/390624194605777/?type=3&theater
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Starfish Foundation 2017
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Συνολικά 3 τεκμήρια, 2 pdf και 1 εικόνα jpg. Total 3 items, 2 pdf και 1 image jpg.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
1.7.3 Απελάσεις
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
6.1.1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου