Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/300
Τίτλος: Η Κοινωνική διάσταση του εγκλεισμού των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων μέσα στα Κέντρα Κράτησης. Μελέτη περίπτωσης ΚΕΠΥ Λέσβου.
Εναλλακτικός τίτλος: Τhe social dimension of the unconventional incoming immigrants and refugees imprisonment in the Custody Centers. The case study of Lesvos Custody Center.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Τσιτσαράκη, Παρασκευή
Χρονολογία: 2015
Περιγραφή: Η παρούσα έρευνα μελετά την κοινωνική διάσταση του εγκλεισμού των παράτυπα εισερχομένων μεταναστών και προσφύγων μέσα στα Κέντρα Κράτησης. Ειδικότερα εστιάζει στην μελέτη περίπτωσης του Κ.Κ.που λειτουργεί στην περιοχή της Μόριας Λέσβου, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία του στη βάση των «πρότυπων» προδιαγραφών που τέθηκαν με την ψήφιση του Ν.3907/2011. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για την χρονική περίοδο 2014-2015, κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές στο νησί της Λέσβου, χαρακτηρίστηκαν ως ανεξέλεγκτες και μη διαχειρίσημες. Για την συλλογή των εμπειρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο δώδεκα συνεντεύξεις από διαφορετικές κατηγορίες υποκειμένων, στοχεύοντας σε μια πιο σφαιρική και εις βάθος διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας. Η ανάλυση του υλικού στηρίχθηκε προς πέντε διαφορετικούς άξονες: τις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από το Κ.Κ., τις πρακτικές εφαρμογής της κράτησης, τον ρόλο των ΜΚΟ, τον αυτοδιαχειριζόμενο ανοιχτό χώρο φιλοξενίας του ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης και τέλος την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών. Όπως αποδείχτηκε μέσα από τα ερευνητικά ευρήματα ο μηχανισμός του εγκλεισμού αυτών των «περιττών» ανθρώπων, μέσα στο Κ.Κ. της Μόριας, αναπτύσσει γύρω του ένα πολυδιάστατο πλέγμα σχέσεων (οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών, ανθρωπιστικών κ.α.) το οποίο και αποτυπώνεται μέσα στην τοπική κοινωνία της Λέσβου.
The present research deals with the social dimension of the unconventional incoming immigrants and refugees imprisonment in the Custody Centers. Specifically, it focuses on the Custody Center at Moria in Lesvos, as a case study. This center started to function on the basis of “standards” posed by the legislation of N.3907/2011. The research took place during 2014-2015, when immigration flows towards the Lesvos Island were characterized as out of control and non-manageable. In order to collect experimental data, twelve interviews have been accomplished. Each one of them derived from different subject categories, aiming at a globular and thorough investigation of the research target. Material analysis has developed towards five different axes: the economic involvement concerning the Custody Center, the custody modes of application, the Non Government Organizations role, the self-managed hospitality open site, PIKPA Mytilene, and finally the Community of Citizens contribution. As it has been proved through research finds, the mechanism of these “waste” people imprisonment in the Moria Custody Center evolves a multidimensional network of relations (economic, social, professional, humanitarian, etc) which is represented in the local community of Lesvos.
Θέμα: Οικονομία
Economy
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Εκπαίδευση
Education
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Λέξεις-Κλειδιά: ΣύνοροBorderΥποδοχήReceptionΑλληλεγγύηSolidarityΑνθρώπινα δικαιώματαHuman Rights
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Τρουμπέτα Σεβαστή Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή»
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:6.1.1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
3.3.1 Στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες
2.2.2 Μαρτυρίες ανθρωπιστικών δρώντων
2.1.1 Εθελοντές
1.7.1 Άσυλο
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο