Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1592
Τίτλος: ESTIA | 2017-2018 | Κοινωνική λειτουργός 1 | υπόθεση 1. A - Β
Εναλλακτικός τίτλος: ESTIA | 2017-2018 | Social worker 1 | case 1. A - B
Επίπεδο εγγραφής: Έργο σε συνέχειες
Πρωτότυπο υλικό: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ
Iliaktida AMKE
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Συνέντευξη
Μαρτυρίες
Αποφάσεις δικαστηρίων και επιτροπών
Ανακοινώσεις φορέων
Πρωτότυπο υλικό
Φόρμα
Έντυπο
Πρακτικά
Δημόσια και κρατικά έγγραφα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά; Γαλλικά; Αραβικά; Φαρσί
Δημιουργός: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ
Iliaktida AMKE
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Περιγραφή: Tο πρόγραμμα ESTIA είναι στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας και τις οικογένειες τους (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν ανήλικων μελών). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συντόνισε από το 2015 μέχρι τα μέσα του 2020 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στη συνέχεια (Σεπτέμβριος 2020) το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με συγχρηματοδότηση του ελληνικού κράτους και της ΕΕ. Το τεκμήριο περιλαμβάνει τον φάκελο με τις υποθέσεις τις οποίες παρακολουθούσε μια συγκεκριμένη εργαζόμενη ως κοινωνική λειτουργός στην Ηλιακτίδα – ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος ESTIA. Οι «ωφελούμενοι» που αναφέρονται σε αυτές τις υποθέσεις διέμεναν σε διαφορετικά διαμερίσματα. Συνήθως η κάθε κοινωνική λειτουργός είχε υπό την εποπτεία της γύρω στα τέσσερα διαμερίσματα. Η ταξινόμηση των εγγράφων γίνεται ανά οικογένεια ή ανά υπόθεση. Ο συγκεκριμένος φάκελος αφορά 19 υποθέσεις οικογενειών από το Ιράν, τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν - με ενήλικους από 18 έως 55 ετών και ανήλικα τέκνα από 0-17 χρονών - που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ τα έτη 2017-2018. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα : 1.Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ) 2.Κλήση σε συνέντευξη -Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου 3.Κάρτα Υγείας Αλλοδαπού 4.Πιστοποιητικό Γάμου από την χώρα καταγωγής 5.Εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια κοινωνικής έρευνας για ενδοοικογενειακή βία- 6.Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης 7.Έντυπο αναγνώρισης για τις υποχρεωτικές εισφορές των ωφελούμενων - UNHCR 8.Φόρμα Παραπομπής - ΚΕΕΛΠΝΟ 9.Οικογενειακό Κοινωνικό Ιστορικό - Ηλιακτίδα 10.Απόφαση Περιορισμού Ελευθερίας – Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 11.Ενημέρωση Πρώην Κρατουμένου - Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου 12.Κλήση σε συνέντευξη - Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου 13.Εισαγγελική Διάταξη 14.Αιματολογικές εξετάσεις – Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» 15.Φόρμα παραπομπής – UNHCR 16.Φόρμα παραπομπής - IsraAID Η αρίθμηση των ενοτήτων ακολουθεί τη σειρά ταξινόμησης των εγγράφων εντός του φυσικού φακέλου.
The ESTIA program is a housing program for applicants for international protection and their families (including any minor members). The program was funded by the European Union (EU) Asylum, Migration and Integration Fund and coordinated from 2015 until mid-2020 by UNHCR and then (September 2020) by the Ministry of Migration and Asylum with co-financing of the Greek state and the EU. The files include the cases that a certain employee was monitoring as a social worker in Iliaktida AMKE for the implementation of the ESTIA program. The «beneficiaries» referred to in these cases resided in different apartments of ESTIA and usually each social worker had around four apartments under her supervision. The documents are sorted by family or by case. The specific file concerns 19 cases of families from Iran, Syria, Iraq, Afghanistan - with adults from 18 to 55 years old and minor children from 0-17 years old who benefited from the ESTIA program in 2017-2018. In particular, we find the following documents: 1.International Protection Αpplicant Card (pink card) 2.Call for an asylum interview – Lesvos Regional Asylum Office 3.Health Card 4.Marriage Certificate from the country of origin 5.Order for social investigation on domestic violence - Public Prosecutor's Office, Mytilini 6.Acknowledgment form for mandatory contribution system - UNHCR 7.Referral form NPHO (KEELPNO) 8.Family Social History - Iliaktida 9.Decision on Restriction of Freedom – Reception and Identification Service (RIS) 10.Former Detainee Update - Lesvos Regional Asylum Office 11.Call for an asylum interview – Regional Asylum Office of Lesvos 12.Public Prosecutor’s Order 13.Blood tests – General Hospital of Mytilini «Vostaneio» 14.Referral Form - UNHCR 15.Referral form – IsraAID The numbering of sections follows the order in which documents are sorted within the physical folder.
Θέμα: Διαμονή
Accommodation
Ηλιακτίδα
Iliaktida
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional arrangements
Θρησκεία
Religion
Kοινωνία
Society
Μετανάστευση
Migration
Προστασία
Protection
Υγεία
Health
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of refugees and migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Συρία
Syria
Ιράκ
Iraq
Ιράν
Iran
Αφγανιστάν
Afghanistan
Τουρκία
Turkey
Χρονική κάλυψη: 2017 - 2018
Λέξεις-Κλειδιά: Ξενώνες φιλοξενίαςSheltersΥποδομέςΑναφορές/Φύλλα εργασίαςReports/WorksheetsΨυχοκοινωνικό ιστορικόPsychosocial historyΕισαγγελική διάταξηPublic prosecutor's orderΚοινωνικό ιστορικόSocial historyΝομική ενημέρωσηLegal reportΙατρικό ιστορικόMedical historyΔιαδικασίες ΑσύλουAsylum ProceduresΔιοικητικές ρυθμίσειςΑdministrative arrangementsMεταναστευτική πολιτικήImmigration policyΟικογενειακή επανένωσηFamily ReunificationΘρησκευτικές πρακτικέςReligious practicesΘρησκευτική ταυτότηταReligious IdentityΔιεθνοτικές σχέσειςInterethnic relationsΕνδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΚοινωνικές σχέσειςSocial relationsKοινωνικές συγκρούσειςSocial conflictsΚοινωνική δομήSocial structureΚοινωνική ζωήSocial lifeΣυνθήκες διαβίωσηςLiving conditionsΣυλλογική ταυτότηταCollective identityΤοπικές κοινωνίεςLocal societiesΈμφυλη βίαGender based violenceΤαξιδιωτικά έγγραφαTravel documentsΤαυτοποίησηIdentificationΔελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας (ΔΑΔΠ)International protection applicant's cardΔιαχείριση ΥποθέσεωνCase ManagementΤροφήFoodΣυνύπαρξηCoexistenceΠαιδιάChildrenΟικογένειαFamilyΨυχική υγείαMental healthΥγιεινήSanitation/HygieneΜετατραυματικό στρες (PTSD)Post-traumatic stress disorder (PTSD)ΚατάθλιψηDepressionΙατρική βοήθειαHealth supportΕυαλωτότηταVulnerabilityΙατρικό έγγραφοMedical document
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ © 2023 - All Right Reserved
Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ © 2023 - All Right Reserved
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 2 pdf. AΠΜΚΑ_ΗΛ_ESTIA_1.1.1.1. A - B
2pdf. AΠΜΚΑ_ΗΛ_ESTIA_1.1.1.1. A - B
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.5 Εγχώριες μετακινήσεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
5.2.1 Ευρωπαϊκή επιτροπή
5.2.4 Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
AΠΜΚΑ_ΗΛ_ESTIA_1.1.1.1.A.pdf8.16 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
AΠΜΚΑ_ΗΛ_ESTIA_1.1.1.1.B.pdf7.96 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε