Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1480
Τίτλος: Αναφορές, Φύλλα - Εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού / Ξενώνας : Θέμιδος Ναυμάχου / Σεπτέμβριος 2018
Εναλλακτικός τίτλος: Reports, Social Worker Worksheets / Hostel : Themidos Naumachou / September 2018
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ
Iliaktida AMKE
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ
Iliaktida AMKE
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos; Μυτιλήνη; Mytilini
Χρονολογία: 2018-09
Περιγραφή: Πίνακας αναφοράς δραστηριοτήτων του ξενώνα της οδού Θέμιδος Ναυμάχου 24. Αποτελείται από τις παρακάτω στήλες : Ημερομηνία, Ώρες (9:00 -17:00), Περιγραφή εργασίας, Υπογραφή απασχολούμενου/ης, Υπογραφή συντονιστών ξενώνων. Ανάμεσα στις δραστηριότητες αναφέρονται και οι παρακάτω : προετοιμασία παιδιών που θα πάνε στη Μόρια, κοινωνικές συνεδρίες, συνοδεία ανηλίκων στην υπηρεσία ασύλου κ.α
Activity reference table of the hostel 24 Themidos Naumachou Street. It consists the following columns: Date, Hours (9:00 -17:00) Job description Signature of employee Signature of hostel coordinators Among the activities : preparation of children who will go to Moria, social sessions, escorting minors to the asylum service, etc.
Θέμα: Εργασία
Occupation
Διαμονή
Accommodation
Προστασία
Protection
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Χρονική κάλυψη: 01/09/2018 -31/09/2018
Λέξεις-Κλειδιά: Ξενώνες φιλοξενίαςSheltersΚοινωνικοί λειτουργοίSocial workersΑσυνόδευτοι ανήλικοιUnaccompanied minorsΣυναντήσειςMeetingsΆσυλοAsylumΜεταφορέςTransportationsΣυντονισμόςCoordinationΑναφορέςReferrals
Είναι μέρος του: 
Σελίδες περιέχουσας πηγής: 1
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://iliaktida-amea.gr
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ © 2023 - All Right Reserved
© Iliaktida AMKE - All rights reserved
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 σελίδα A4
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.1.4 Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες