Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1303
Τίτλος: Lighthouse Relief: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Lighthouse Relief: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά
Δημιουργός: Lighthouse Relief
Τόπος δημιουργίας: Σουηδία; Sweden; Ελλάδα; Greece
Χρονολογία: 2023-02
Περιγραφή: "We are on a mission to fill gaps in humanitarian protection for people seeking refuge. Areas of support: 1) EMERGENCY RESPONSE Food and NFIs distributions, streetwork, helplines, and emergency housing for people living under precarious conditions in Athens. 2) SOCIAL SERVICES & INTEGRATION Social work, case management and referrals to other service providers to facilitate integration into Greek society. 3) MENTAL HEALTH & PSYCHOSOCIAL SUPPORT Safe spaces, sports, educational and recreational activities for children, women, and youth living in Ritsona Camp"
"Η αποστολή μας είναι να καλύψουμε τα κενά στην ανθρωπιστική προστασία για τους ανθρώπους που αναζητούν καταφύγιο. Τομείς υποστήριξης: 1) Απάντηση έκτακτης ανάγκης Διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, γραμμές βοήθειας και στέγαση έκτακτης ανάγκης για άτομα που ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες στην Αθήνα. 2) Κοινωνικές Υπηρεσίες & Ενσωμάτωση Κοινωνική εργασία, διαχείριση περιπτώσεων και παραπομπές σε άλλους παρόχους υπηρεσιών για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης στην Ελληνική κοινωνία. 3) Ψυχική Υγεία & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ασφαλείς χώροι, αθλήματα, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά, γυναίκες και νέους που ζουν στον καταυλισμό Ριτσώνα"
Οργανώσεις: Lighthouse Relief
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Επικοινωνία
Communication
Μετανάστευση
Migration
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Υγεία
Health
Διαμονή
Accommodation
Διατροφή
Food and Nutrition
Εκπαίδευση
Education
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Αθήνα
Athens
Χρονική κάλυψη: 2015 - 2020
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΔωρεέςDonationsΠαιδιάChildrenΓυναίκεςWomenΠροστασίαProtectionΕθελοντισμόςVolunteeringFacebookΔικαιώματα των παιδιώνChildren rightsΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee RightsΨυχοκοινωνική υποστήριξηPsychosocial supportΝομική βοήθειαLegal aidΝομική συμβουλευτικήLegal counsultingΑιτούντες άσυλοAsylum SeekersΔιαδικασίες ασύλουAsylum proceduresΨυχική υγείαMental healthΚαταυλισμοίCampsΣκηνέςTentsΣτέγασηSheltering - HousingΠρομήθειες φαγητούFood SuppliesΔιανομή φαγητούFood distribution-CateringΕκπαιδευτικές δραστηριότητεςEducational activitiesΈνταξηIntegration
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.lighthouserelief.org/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/lighthouserelief
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Copyright © Lighthouse Relief
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.5.2 Εργασία προσφύγων και μεταναστών
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
2.1.1 Εθελοντές
2.1.2 Ακτιβιστές
2.3.1 Αυτο-οργανωμένες δομές
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο