Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1285
Τίτλος: Συνομιλία με τον Θ.Τ, κάτοικο Συκαμνιάς
Εναλλακτικός τίτλος: Conversation with Th.T, resident of Sykamnia
Επίπεδο εγγραφής: Τμήμα έργου
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες Λέσβου
HumanCity/Oral testimonies of Lesvos
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Ρόμπου - Λεβίδη, Μαρίκα
Άγνωστη ιδιότητα: Rompou - Levidi, Marika
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2020-09-01
Διάρκεια: 2:01:30 Αρχείο Ηχογράφησης: Militsa
Περιγραφή: Γεννήθηκε και έζησε στο νησί, δεν ήθελε ποτέ να φύγει από τον τόπο του. Αναφέρει ότι από το 1990 έρχονταν κατά διαστήματα βάρκες. Θυμάται πως όταν ήταν φαντάρος τους έστελναν περίπολο ακτής στη Θερμή και στα Πάμφιλα. Περιπολούσαν με θερμικές διόπτρες, ώστε αν δουν βάρκα να ενημερώσουν το Κέντρο. Υποστηρίζει πως βλέπει και σήμερα φαντάρους να περιπολούν. Ο ίδιος ασχολήθηκε με το προσφυγικό το 2015 πριν έρθουν οι ΜΚΟ. Νωρίτερα κανείς δεν ασχολιόταν. Θυμάται ότι από το Μάιο άρχισαν να πληθαίνουν οι βάρκες μέχρι την κορύφωση του καλοκαιριού. Τους έβλεπαν από πάνω από το χωριό. Η διαφορά ήταν ότι πλέον έρχονταν και μέρα. Μερικοί ανέβαιναν και στο χωριό. Παλαιότερα φοβότανε για την ασφάλεια του ίδιου και του σπιτιού του, έπειτα όμως συνήθισε και εξοικειώθηκε μαζί τους.
Born and lived on the island, he never wanted to leave his place. He reports that since 1990 boats have been arriving intermittently. He remembers that when he was an infantryman they were sent to patrol the coast in Thermi and Pamfila. They patrolled with thermal diopters so that if they saw a boat they would notify the Center. He claims that he still sees soldiers patrolling today. He himself got involved with refugees in 2015 before the NGOs came. Earlier, no one cared. He remembers that from May the boats began to multiply until the peak of summer. They were seen from above the village. The difference was that now the day was coming. Some also went up to the village.
Θέμα: Κοινωνία
Society
Μετανάστευση
Migration
Πολιτική
Politics
Έρευνα
Research
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέσβος Σκάλα Συκαμνιάς
Lesvos Skala Sykamnias
Χρονική κάλυψη: 2015 -2020
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΤαξιδιωτικά έγγραφαTravel documentsΑγνοούμενοιMissing personsΑπελάσειςDeportationsΑσφάλειαSecurityΑφίξειςArrivalsΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 pdf
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Μερική
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
2.2.1 Ιστορίες ζωής ανθρωπιστικών δρώντων
3.1.1 Ψαράδες
3.1.2 Κάτοικοι
3.1.3 Επαγγελματίες (έμποροι/τουρισμός)
3.2.1 Ιστορίες ζωής τοπικών δρώντων
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο