Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1284
Τίτλος: Συνομιλία με την Καμβύση, κάτοικο της Σκάλας Συκαμνιάς, υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης
Εναλλακτικός τίτλος: Conversation with Kambysi, resident of Skala Sykamnia, candidate for the Nobel Peace Prize
Επίπεδο εγγραφής: Τμήμα έργου
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες Λέσβου
HumanCity/Oral testimonies of Lesvos
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Ρόμπου - Λεβίδη, Μαρίκα
Άγνωστη ιδιότητα: Rompou - Levidi, Marika
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2020-08-30
Διάρκεια: 2:01:30 Αρχείο Ηχογράφησης: Militsa
Περιγραφή: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της πληροφορήτριας στο Συνοικισμό (Παρούσες ήταν οι κόρες της) θυμάται ότι στην αρχή ερχόντουσαν λίγες βάρκες, μία-μία, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκαν και μπορεί να έφταναν ταυτόχρονα και 10 μαζεμένες. Η ίδια δεν έχει υποχρεώσεις και κατέβαινε να τους υποδεχτεί. Καθόντουσαν σε ένα παγκάκι και περιμένανε. Θυμάται ότι οι πρόσφυγες χαιρόντουσαν που την έβλεπαν, διότι καταλάβαιναν ότι ήταν εκεί για να τους προϋπαντήσει. Αναφέρεται σε μία κοπέλα που έφτασε χωριστά από την αδερφή της και επειδή δεν την έβρισκε έκλαιγε και αρνιόταν να φάει.Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Σκάλα, διότι δεν είχε κατοίκους, με εξαίρεση κάποιους λίγους ψαράδες. Οι κόρες της προσθέτουν ότι οι ντόπιοι δεν καλοδέχτηκαν τους Μικρασιάτες, τους αποκαλούσαν τουρκόσπορους και συχνά τους εγκαθιστούσαν σε αμπάρια και αποθήκες. Η βασική πληροφορήτρια το επιβεβαιώνει. Επίσης αναφέρει ότι οι περισσότερες πρόσφυγες απέκτησαν βάρκες αφού φτιάχτηκε ο συνοικισμός. Γενικά ήταν πολύ φτωχική η ζωή τους.
The interview took place at the information house in Synoikismus (Her daughters were present) she remembers that at the beginning there were a few boats, one by one, but then they increased and you can see 10 gathered at the same time. He hasn't already and was coming down to welcome them. They sat on a bench and waited. She remembers that the refugees were happy to see her, because they understood that she was there to provide for them. It refers to a girl who arrived separately from her sister and because she could not find her, she cried and refused to eat. The refugees settled in Skala, because it had no inhabitants, with the exception of a few.
Θέμα: Κοινωνία
Society
Μετανάστευση
Migration
Πολιτική
Politics
Έρευνα
Research
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέσβος Σκάλα Συκαμνιάς
Lesvos Skala Sykamnias
Χρονική κάλυψη: 2015 -2020
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΤαξιδιωτικά έγγραφαTravel documentsΑγνοούμενοιMissing personsΑπελάσειςDeportationsΑσφάλειαSecurityΑφίξειςArrivalsΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 pdf
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Μερική
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
2.2.1 Ιστορίες ζωής ανθρωπιστικών δρώντων
3.1.1 Ψαράδες
3.1.2 Κάτοικοι
3.1.3 Επαγγελματίες (έμποροι/τουρισμός)
3.2.1 Ιστορίες ζωής τοπικών δρώντων
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο