Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1248
Τίτλος: Επαναπροωθήσεις, απουσία στέγης και κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Covid-19
Εναλλακτικός τίτλος: Pushbacks, homelessness and human rights abuses. Greece during Covid-19
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Refugee Rights Europe
Χρονολογία: 2021-06-01
Περιγραφή: Σύμφωνα με την Refugee Rights Europe: "Το πρώτο έτος της πανδημίας (Covid-19) παρατηρήθηκε μια σταθερή διάβρωση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους αιτούντες άσυλο και τα άτομα με καθεστώς πρόσφυγα στην Ελλάδα. Αυτό περιλάμβανε κλιμάκωση στην αύξηση της έλλειψης στέγης, μείωση των πόρων και της υποστήριξης, αύξηση της εγχώριας κακοποίησης, σπειροειδή προβλήματα ψυχικής υγείας, περικοπή της κινητικότητας και περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών των καταυλισμών και των ΚΥΤ. Στην παρούσα έκθεση αξιολογούνται οι ενέργειες της Ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με τα προαναφερθέντα ζητήματα, με αναφορά σε σχετικά διεθνή πρότυπα."
According to Refugee Rights Europe: "The first year of the Covid-19 pandemic saw a steady erosion of basic human rights for asylum seekers and people with refugee status in Greece. This included an escalation in pushbacks, rising homelessness, the reduction of resources and support, an increase in domestic abuse, spiralling mental health problems, the curtailment of movement and a further worsening of camp and detention conditions. In this report, the Greek Government’s actions in relation to the aforementioned issues are assessed, with reference to relevant international standards."
Οργανώσεις: Refugee Rights Europe
Θέμα: Ασφάλεια
Security
Μετανάστευση
Migration
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Διαμονή
Accommodation
Υγεία
Health
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Τουρκία
Turkey
Λέξεις-Κλειδιά: ΕπαναπροωθήσειςPushbacksΒίαViolenceΜεταναστευτική πολιτικήMigration policyΑφίξειςArrivalsΣύνοροBorderΚαταυλισμοίCampsΣκηνέςTentsΚέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ)Reception and Identification Centers (R.I.C)Ψυχική υγείαMental HealthΥγιεινήSanitation/HygieneΔικαιώματα των παιδιώνChildren RightsΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee rightsΑναφορέςReportsΠροστασίαProtectionΣτέγασηSheltering - HousingΤροφήFoodΥγείαHealthΑπελάσειςDeportationsΔιαδικασίες ασύλουAsylum ProceduresΑιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersCovid-19
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2021/06/RRE_pushbacks-homelessness-and-human-rights-abuses.pdf
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © WEBSITE DESIGNED AND BUILT BY ME AND YOU CREATE
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 pdf
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.7.1 Άσυλο
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
5.2.2 Frontex
1.3.6 Επαναπροωθήσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
RRE_pushbacks-homelessness-and-human-rights-abuses.pdf3.83 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε