Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1224
Τίτλος: Ένα νησί σε απελπισία. Τεκμηρίωση της κατάστασης για τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους ανθρώπους στη Λέσβο της Ελλάδας.
Εναλλακτικός τίτλος: An Island in Despair. Documenting the Situation for Refugees and Displaced People in Lesvos, Greece
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Refugee Rights Europe
Χρονολογία: 2018-06-18
Περιγραφή: Σύμφωνα με την Refugee Rights Europe: "Σε αντίθεση με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔOM) που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή δημογραφικών δεδομένων σε πολλούς από τους καταυλισμούς κατά την Ευρώπη, τα ερευνητικά μας δεδομένα συλλέγονται ανεξάρτητα, με συγκεκριμένο στόχο του ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας πολιτικής που βασίζεται στην παγκόσμια δήλωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έρευνα που παρουσιάστηκε στην παρούσα έκθεση διεξήχθη στη Λέσβο από τις 18 έως τις 22 Ιουνίου 2018. Κατά την περίοδο αυτή, οι ερευνητές της Refugee Rights Europe διεξήγαγαν 311 έρευνες στα αραβικά, Dari/Farsi, αγγλικά, γαλλικά, Kurmanji, Kurdish και Pashto. Η μορφή ήταν ημι-δομημένη και αφορούσε τις ζωντανές εμπειρίες ατόμων που κυμαίνονται από ηλικίες 13 έως 60 ετών. Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας είχε εμπειρία στην εργασία με πρόσφυγες και εκτοπισμένους ή παρόμοιες ομάδες."
According to Refugee Rights Europe: "Ιn contrast to the United Nations Refugee Agency (UNHCR) and the International Organisation for Migration (IOM) who are responsible for demographic data collection in many of the state- run camps across Europe, our research data are independently collected, with the specific aim of encouraging policy development rooted in the Universal Declaration of Human Rights. The research presented in this report was carried out in Lesvos from 18 to 22 June 2018. Over this period, Refugee Rights Europe’s researchers conducted 311 surveys in Arabic, Dari/Farsi, English, French, Kurmanji Kurdish and Pashto. The format was semi-structured and captured the lived experiences of individuals ranging from 13 to 60 years of age. Each member of the research team had field experience of working with refugees and displaced people or similar groups."
Οργανώσεις: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
International Organization for Migration
Θέμα: Μετανάστευση
Migration
Διαμονή
Accommodation
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Ασφάλεια
Security
Δικαιοσύνη
Justice
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Έρευνα
Research
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέξεις-Κλειδιά: ΤαυτοποίησηIdentificationΥποδοχήReceptionΚαταυλισμοίCampsΣτέγασηSheltering - HousingΚοινή Δήλωση ΕΕ – ΤουρκίαςE.U. - Turkey StatementΕπαναπροωθήσειςPushbacksΒίαViolenceΜεταναστευτική πολιτικήMigration policyΑφίξειςArrivalsΣύνοροBorderΑπελάσειςDeportationsΔιαδικασίες ασύλουAsylum ProceduresΑιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersΕπανεισδοχές στην ΤουρκίαReadmissions to TurkeyΑνθρώπινα δικαιώματαHuman rightsΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee rightsΑναφορέςReportsΈρευνα πεδίουFieldworkΣτατιστικάStatisticsΣυνεντεύξειςInterviews
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://refugeeobservatory.aegean.gr/index.php/en/island-despair-documenting-situation-refugees-and-displaced-people-lesvos-greece
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://refugee-rights.eu/wp-content/uploads/2018/11/RRE_AnIslandInDespair.pdf
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © WEBSITE DESIGNED AND BUILT BY ME AND YOU CREATE
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 pdf
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.6 Επαναπροωθήσεις
6.2.3 Ερευνητικά εγχειρήματα
6.2.2 Μη-Ελληνικά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
2.1.1 Εθελοντές
1.7.3 Απελάσεις
1.7.1 Άσυλο
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.3.2 Αφίξεις
1.3.1 Ταξίδι
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.1.2 Ηλικιακές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
RRE_AnIslandInDespair-2.pdf6.83 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε