Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1176
Τίτλος: Έννοιες στα φαρσί. Συνομιλία με Σ. και Ρ.
Εναλλακτικός τίτλος: Concepts in Farsi. Conversation with S. and R.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά; Φαρσί
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Διάρκεια: 00:21:21 & 00:32:13
Περιγραφή: Με τον Σ. και Ρ. έγινε μια από κοινού ηχογραφημένη συνέντευξη στην αγγλική γλώσσα σε δημόσιο χώρο και ήταν σύντομη. Αναλύθηκαν έννοιες στα Φαρσί όπως εθελοντής, αλληλέγγυος, μετανάστευση και πρόσφυγες. Εξίσου και με τους δύο έχουν γίνει συνομιλίες μη ηχογραφημένες οι οποίες εστίασαν στις δικές τους διαδρομές από το Ιράν προς την Ευρώπη, στις δικές τους εμπειρίες και σχέσεις που ανάπτυξαν με τις ομάδες αλληλέγγυων, εθελοντών και οργανώσεις ΜΚΟ.
S. and R. had a joint recorded interview in English in a public place and it was brief. Farsi concepts such as volunteer, solidarity, immigration and refugees were analyzed. Both have also been interviewed off-record which focused on their own journeys from Iran to Europe, their own experiences and relationships developed with solidarity groups, volunteers and NGO organisations
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Εκπαίδευση
Education
Γλώσσα
Language
Τοπική κάλυψη: Ιράν
Iran
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΔιερμηνείαInterpretationΓλώσσες και διάλεκτοιLanguages ​​and dialectsΕθνογραφίαEthnographyΜετάφρασηTranslationΕκμάθηση γλωσσώνLanguage learningΑλληλεγγύηSolidarityΔιαπολιτισμική εκπαίδευσηIntercultural education
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.7.1 Άσυλο
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο