Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1172
Τίτλος: Κ. διερμηνέας σε ΜΚΟ
Εναλλακτικός τίτλος: K. interpreter at an NGO
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Διάρκεια: 00:50:34
Περιγραφή: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο χώρο και στην ελληνική γλώσσα. Πρωτίστως, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο προφίλ της εργασίας του ως διερμηνέας και στον ρόλο του στην οργάνωση. Επιπλέον εστίαζε στις εμπειρίες του ως μεσολαβητής για την εύρεση διαμερισμάτων για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Αθήνα, στις δικές τους κοινωνικές δικτυώσεις και στις στρατηγικές επιβίωσης των μεταναστών από το Αφγανιστάν και Πακιστάν.
The interview took place in a public place and in the Greek language. First, he detailed his job profile as an interpreter and his role in the organization. In addition, he focused on his experiences as a mediator in finding apartments for recognized refugees in Athens, on their own social networks, and on the survival strategies of immigrants from Afghanistan and Pakistan.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Διαμονή
Αccomodation
Γλώσσα
Language
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΔιερμηνείαInterpretationΓλώσσες και διάλεκτοιLanguages ​​and dialectsΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο