Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1168
Τίτλος: Αλί, αιτών άσυλο από το Πακιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Ali, Asylum seeker from Pakistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Ομόνοια; Athens, Omonia
Διάρκεια: 00:34:56
Περιγραφή: Η συνέντευξη έγινε στην γλώσσα Ουρντού και για την μετάφραση βοήθησε ένας ομοεθνής του. Ο Αλί αναφέρθηκε στις μορφές και τον τρόπο εγκατάστασής του στην Αθήνα, στους παράγοντες που βοήθησαν στην εύρεση στέγασης και εργασίας. Εστίασε στην δικτύωσή του με τους ομοεθνείς του στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας, στην θρησκευτική δικτύωση και στο πώς αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν αποτελεσματικά στην καθημερινή του προσαρμογή στον αστικό ιστό.
The interview was conducted in Urdu and a compatriot helped with the translation. Ali referred to the forms and manner of settling in Athens, the factors that helped him find housing and work. He focused on his networking with his compatriots in the wider region of Omonia, on religious networking and how these factors effectively contributed to his daily adaptation to the urban fabric.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Γλώσσα
Language
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Διαμονή
Accomodation
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΓλωσσική ταυτότηταLanguage identityΈνταξηIntegrationΕθνογραφίαEthnographyΓλώσσες και διάλεκτοιLanguages ​​and dialectsΣυντονισμόςCoordination
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.7.1 Άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο