Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1167
Τίτλος: Ζ. Π. πρόεδρος δεύτερης κοινότητας Αφγανών.
Εναλλακτικός τίτλος: Z. P. president of the second community of Afghans.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Ομόνοια; Athens, Omonia
Διάρκεια: 00:37:11
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Ζ. έγινε στη Ομόνοια στην ελληνική γλώσσα. Είναι εκπρόσωπος της δεύτερης Κοινότητας Αφγανών που κυρίως υποστηρίζεται από τους παστόφωνους. Θίχτηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, τις προκλήσεις που δέχεται η κοινότητα σε αυτό το ζήτημα και οι συντονιστικές δράσεις που γίνονται όσον αφορά κυρίως στο θέμα της στέγασης.
The interview with Z. took place in Omonia in the Greek language. He is a representative of the second Afghan Community which is mainly supported by the Pashto speakers. Issues related to the settlement of asylum seekers in Greece, the challenges faced by the community in this matter and the coordination actions that are being taken mainly regarding housing were discussed.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Γλώσσα
Language
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Διαμονή
Accomodation
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΓλωσσική ταυτότηταLanguage identityΈνταξηIntegrationΕθνογραφίαEthnographyΓλώσσες και διάλεκτοιLanguages ​​and dialectsΣυντονισμόςCoordination
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.4.2 Δομές φιλοξενίας
1.7.1 Άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο