Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/968
Τίτλος: Communication with Communities Working Group Meetings (January - June 2016)
Εναλλακτικός τίτλος: Συνάντησεις ομάδας εργασίας Communication with Communities (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο σε συνέχειες
Πρωτότυπο υλικό: Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Archives of the Refugee and Migration Crisis in the Aegean
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Διεθνής Οργανισμός
International Organisation
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2016
Περιγραφή: Πρόγραμμα και πρακτικά συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας Communication with Communities, πρώτο εξάμηνο του 2016.
Agenda and minutes from the Communication with Communities Working Group, first semester of 2016.
Οργανώσεις: Διεθνής οργανισμός
International Organisation
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of refugees and migrants
Γλώσσα
Language
Διαμονή
Accomodation
Διατροφή
Food and Nutrition
Δικαιοσύνη
Justice
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Επικοινωνία
Communication
Μετανάστευση
Migration
Υγεία
Health
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Χρονική κάλυψη: 01/01/2016 -31/06/2016
Λέξεις-Κλειδιά: Αιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersΔιερμηνείαInterpretationΜετάφρασηTranslationΣκηνέςTentsΣτέγασηSheltering - HousingΞενώνες φιλοξενίαςSheltersΠρομήθειες φαγητούFood SuppliesΆσυλοAsylumΝομική εκπροσώπησηLegal representationΚαταγραφήRegistrationΥποδοχήReceptionΤαυτοποίησηIdentificationΑναφορέςReportsΑφίξειςArrivalsΑγνοούμενοιΜissing personsΑναχωρήσεις προς την ενδοχώραDepartures to mainlandΔομές ΥγείαςMedical facilitiesΙατρική βοήθειαMedical Assistance
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες