Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/907
Τίτλος: Greece deems Turkey “safe”, but refugees are not: The substantive examination of asylum applications is the only safe solution for refugees
Εναλλακτικός τίτλος: Η Ελλάδα θεωρεί την Τουρκία "ασφαλή", αλλά οι πρόσφυγες δεν είναι ασφαλείς: Η ουσιαστική εξέταση των αιτήσεων ασύλου είναι η μόνη ασφαλής λύση για τους πρόσφυγες
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Αλληλεγγύη Λέσβου
Lesvos Solidarity
Εξειδίκευση τύπου : Ανακοινώσεις φορέων
Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Αλληλεγγύη Λέσβου
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Athens
Χρονολογία: 2021-06-14
Περιγραφή: Δελτίο τύπου υπογεγραμμένο από 40 οργανώσεις σχετικά με την ΚΥΑ (42799/2021) του Ελληνικού Κράτους στην οποία η Τουρκία ορίζεται ως "ασφαλής τρίτη χώρα".
Press release signed by 40 organisations regarding the Greek State JMD ((42799/2021) where Turkey is designated as “safe third country”.
Οργανώσεις: Action for education
ARSIS
Better Days NGO
Centre Diotima
ECHO100PLUS
ELIX
Equal Rights Beyond Borders
Europe Must Act
European Lawyers in Lesvos
Fenix - Humanitarian Legal Aid
Greek Council for Refugees
Greek Forum of Migrants
Greek Forum of Refugees
Greek Helsinki Monitor
Hellenic League for Human Rights
HumanRights360
Human Rights Legal Project
Initiative for the Detainees’ Rights
International Rescue Committee (IRC)
INTERSOS
INTERSOS Hellas
Irida Women's Center
Legal Centre Lesvos
Lesvos Solidarity
Lighthouse Relief
Médecins du Monde - Greece
Metadrasi
Mobile Info Team (MIT)
Network for Children’s Rights
Network for the Social Support of Refugees and Migrants
Odyssea
Refugees International
Refugee Law Clinic Berlin
Refugee Legal Support (RLS)
Refugee Rights Europe (RRE)
Refugee Support Aegean (RSA)
Samos Volunteers
SolidarityNow
Still I Rise
Terre des hommes Hellas
Θέμα: Δικαιοσύνη
Justice
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Πολιτική
Politics
Επικοινωνία
Communication
Λέξεις-Κλειδιά: ΆσυλοAsylum
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Αλληλεγγύη Λέσβου
Lesvos Solidarity
Άδεια χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή
Σημειώσεις : Το δελτίο τύπου είναι υπογεγραμμένο από τις 40 οργανώσεις
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.7.1 Άσυλο
1.7.3 Απελάσεις
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.1.1 Κυβέρνηση
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
3.PR_JMD Turkey_EN (final).pdf252.9 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε