Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/904
Τίτλος: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
Εναλλακτικός τίτλος: Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Επιτροπή Εξάλειψης Διακρίσεων Κατά Γυναικών (ΕΕΔΚΓ)
Χρονολογία: 2014-11-14
Περιγραφή: CEDAW general recommendation No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women
Γενική σύσταση αριθ. 32 της επιτροπής CEDAW σχετικά με τις έμφυλες διαστάσεις του καθεστώτος πρόσφυγα, του ασύλου, της εθνικότητας και της ανιθαγένειας των γυναικών.
Θέμα: Δικαιοσύνη
Justice
Πολιτική
Politics
Λέξεις-Κλειδιά: ΝομοθεσίαLegal frameworkΔιακρίσειςDiscriminations
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): file:///C:/Users/zogri/AppData/Local/Temp/CEDAW_C_GC_32-EN.pdf
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Επιτροπή Εξάλειψης Διακρίσεων Κατά Γυναικών (ΕΕΔΚΓ)
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
CEDAW General Recommendation No. 32.pdf171.64 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε