Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/894
Τίτλος: Φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων
Εναλλακτικός τίτλος: Identity cards copies
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Ίδρυμα Αστερίας
Starfish Foundation
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Τουρκικά; Αραβικά
Δημιουργός: Starfish Foundation
Ίδρυμα Αστερίας
Χρονολογία: 2018
Περιγραφή: Φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, εκ των οποίων η μία είναι στα τουρκικά και οι άλλες στα αραβικά, άγνωστης χρονολογίας
Identity cards copies, one of which is in turkish language and the others in arabic, unknown date.
Θέμα: Μετανάστευση
Migration
Λέξεις-Κλειδιά: ΤαυτοποίησηIdentificationΤαξιδιωτικά έγγραφαTravel documents
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Starfish Foundation 2021
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 6 σελίδες
6 pages
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες