Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/888
Τίτλος: Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Εναλλακτικός τίτλος: Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Committee Against Torture (CAT)
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (ΕΚΒ)
Χρονολογία: 2018-09-04
Περιγραφή: Γενικό σχόλιο πάνω στην εφαρμογή του άρθρου 3 της Σύμβασης στο πλαίσιο του άρθρου 22
General comment on the implementation of article 3 of the Convention in the context of article 22
Θέμα: Δικαιοσύνη
Justice
Ασφάλεια
Security
Πολιτική
Politics
Λέξεις-Κλειδιά: ΒασανιστήριαTorturesΑνθρώπινα δικαιώματαHuman Rights
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CAT/CAT-C-GC-4_EN.pdf
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Committee Against Torture (CAT)
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων (ΕΚΒ)
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.7.4 Λοιπή νομοθεσία

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
CAT GC on Art 3 G1826821.docx89.14 kBMicrosoft Word XMLΔείτε/Ανοίξτε