Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/864
Τίτλος: Thessaloniki guide for Asylum-seekers and refugees
Εναλλακτικός τίτλος: Οδηγός Θεσσαλονίκης για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Εγχειρίδιο
Γλώσσα: Αγγλικά; Άλλη; Αραβικά; Φαρσί
Δημιουργός: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
International Rescue Committe (IRC)
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης
Χρονολογία: 2021-07
Περιγραφή: Oδηγός με χρήσιμες υπηρεσίες χωρισμένες σε κατηγορίες για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες
Guide with useful services grouped in categories for Asylum-seekers and refugees.
Οργανώσεις: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
International Rescue Committee (IRC)
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of refugees and migrants
Τοπική κάλυψη: Θεσσαλονίκη
Thessaloniki
Λέξεις-Κλειδιά: ΠαροχέςBenefits
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.refugee.info/greece
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
International Rescue Committe
Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης
Άδεια χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Thessaloniki Guide for Asylum-seekers and Refugees 2021 (EN_AR_FS_UR).pdf920.75 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε