Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/863
Τίτλος: Φωτογραφίες ταυτότητας άνδρα
Εναλλακτικός τίτλος: Young Man Id stock image
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Ίδρυμα Αστερίας
Starfish Foundation
Εξειδίκευση τύπου : Φωτογραφία
Πρωτότυπο υλικό
Δημιουργός: Starfish Foundation
Ίδρυμα Αστερίας
Χρονολογία: 2015
Περιγραφή: Έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας νεαρού άντρα
Color ID photo of a young man
Λέξεις-Κλειδιά: ΤαυτοποίησηIdentificationΤαξιδιωτικά έγγραφαTravel documents
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Starfish Foundation 2021
Άδεια χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Δανομή
Σημειώσεις : 4 αντίτυπα φωτ. στο πρωτότυπο. 2 ψηφιακά αντικείμενα.
4 photocopies of the original. 2 digital objects.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.2 Αφίξεις