Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/853
Τίτλος: Αλληλογραφία με Ελληνική Ακτοφυλακή
Εναλλακτικός τίτλος: Correspondence with the Greek Coast Guard
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: Ίδρυμα Αστερίας
Starfish Foundation
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Starfish Foundation
Greek Coast Guard
Ίδρυμα Αστερίας
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2015-11-18
Περιγραφή: Ειδοποίηση προς εταιρεία Tracom με θέμα : "Απομάκρυνση ναυαγίου"
Notification to Tracom company on "Shipwreck Removal"
Θέμα: Μετανάστευση
Migration
Λέξεις-Κλειδιά: ΝαυάγιαShipwrecks
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 ψηφιακό αντικείμενο.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Aλληλογραφία με την Ακτοφυλακή .jpg3.05 MBJPEGΔείτε/Ανοίξτε