Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/825
Τίτλος: ΦΕΚ σχετικά με τις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (3736/8-10-2019)
Εναλλακτικός τίτλος: JMD on Reception Facilities for Refugee Education (RFRE) (3736/8-10-2019)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Government Gazette (Greece)
Χρονολογία: 2019-10-08
Περιγραφή: ΦΕΚ Β 3736/2019: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ.
Government Gazette B 3736/2019: Inclusion of Secondary Education School Units in the Priority Areas of Education (PARs), where Reception Classes (R.C.) can operate I and II PARs.
Θέμα: Εκπαίδευση
Education
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Λέξεις-Κλειδιά: Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)Reception Facilities for Refugee Education (RFRE)Τυπική εκπαίδευσηFormal EducationΤάξεις υποδοχήςReception ClassesΝόμοιLaws
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e18iAcc4jHg5c3bVc-lgJFqe8rzSZFxgk-XLICQIaWE9-kAYi3ORfmap4RhWGU9vuu5S-ocOHVSo475h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0bj7vfJLMetOF28zDt0UV9SgUp8s4guYkhRTlXEdyzjxA..
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5.1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.1.1.4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΦΕΚ 3736_τ.Β_8-10-2019.pdf141.98 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε