Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/331
Τίτλος: ΦΕΚ με τίτλο: Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 2016, κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών (ΦΕΚ B 3049/2016)
Εναλλακτικός τίτλος: JMD with the title: Establishment, organization, operation, coordination and education program of Reception Facilities for Refugee Education (RFRE) 2016, staffing criteria and procedure of said facilities (ΦΕΚ B 3049/2016)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Δίκαιο και Νομοθεσία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
Government Gazette (Greece)
Χρονολογία: 2016-09-23
Θέμα: Εκπαίδευση
Education
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Λέξεις-Κλειδιά: Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ)Reception Facilities for Refugee Education (RFRE)Τυπική εκπαίδευσηFormal EducationΝόμοιLaws
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e1yFkFQkSI6PHPpexR-X_AK28rzSZFxgk-aO-Ic5ae5CykAYi3ORfmao3UOoHWc2sm7up6Qj2n65075h8iB-tM3_vKMSuwFT8g8jMbcMCublFfxlNP8qam0ZCohnFLl7dEWD8zt3uMHL95xagM-Hk3DK-yz_1PsxuUQ..
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημοσίου Τομέα
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.3.2 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
5.1.3.1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
5.1.1.4 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
ΦΕΚ 3049_τ.Β_23.09.2016.pdf1.9 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε