Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/250
Τίτλος: ART Angels Relief Team: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: ART Angels Relief Team: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά
Δημιουργός: ART Angels Relief Team
Χρονολογία: 2017-09-01
Περιγραφή: ART Angels Relief Team is a Music Education Program and Creative Platform,volunteer-based organization offering a creative intercultural platform for those socially disadvantaged migrants, displaced,refugee children and young adults through music and art education.In the frame work of ART Bridges-ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ Μ.Κ.Ο. Our mission is to promote the social inclusion and integration of underprivileged-socially disadvantaged children, minors and young adults into their communities. We believe a musical and artistic foundation not only inspires,reduce tensions, heals but also helps our beneficiaries to strive for a better future. It provides a platform for inter-cultural dialogue teaching them to set aside their differences and work together for a shared goal. Our goal is also to give these young minds a positive educational experience, as well as providing creative outlets and a safe space to explore, play, and learn. Affording them the right to be young, rebellious, passionate, restless; the chance to redefine themselves beyond powerless victims of displacements, the war, persecutions and poverty. We promote and provide our beneficiaries with programs *including in psycho social support activities, like creativity, educational trips,artistic-integration learning sessions and workshops through ART MUSIC education. Currently based in Lesvos Island, our team of talented staff and volunteers carry out activities ranging from violin and classical instrument training to art,crafts and dance sessions. We offer our services in our headquarters in Mytiline, in Kara Tepe Hospitality Center for migrants and refugees, in Moria Reception & Identification Center, in other places across Greece and offer our services where they are needed the most. We believe a musical and artistic foundation not only inspires and heals but also helps our beneficiaries to strive for a better future. It provides a platform for inter-cultural dialogue teaching them to set aside their differences and work together for a shared goal.
Οργανώσεις: ART Angels Relief Team
ART Angels Relief Team
Θέμα: Εκπαίδευση
Education
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέσβος Μυτιλήνη
Lesvos Mytilene
Χρονική κάλυψη: 2016 - 2017
Λέξεις-Κλειδιά: ΠαιδιάChildrenΚοινωνική ένταξηSocial Inclusion
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/ARTBridgesMusicTeam/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: ART Angels Relief Team © 2017
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : This Facebook Page is no more available.
Η Σελίδα Facebook δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:7.2.1 Τοπικές καλλιτεχνικές διοργανώσεις
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.1.4 Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες