Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/236
Τίτλος: Together for Better Days: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Together for Better Days: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Together for Better Days
Χρονολογία: 2017-09-04
Περιγραφή: "We are a community of people who believe in creating a welcoming and dignified space for people seeking protection in Europe. Founded in response to the refugee and migrant crisis because we believe there is a humane solution to this global issue that effects each and every one of us."
Οργανώσεις: Together for Better Days
Together for Better Days
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Χρονική κάλυψη: 2015 - 2017
Λέξεις-Κλειδιά: ΣτέγασηSheltering - HousingΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee RightsΠροστασίαProtection
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: http://www.betterdays.ngo/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/betterdays.ngo/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Together for Better Days © 2017
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες