Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1462
Τίτλος: 8 distress calls in the Aegean Sea, near the Greek islands of Lesvos, Chios and Farmakonisi
Εναλλακτικός τίτλος: 8 κλήσεις εκτάκτου ανάγκης στο Αιγαίο, κοντά στα Ελληνικά νησιά της Λέσβου, της Χίου και στο Φαρμακονήσι
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Watch The Med - Alarmphone
Χρονολογία: 2015-10-14
Περιγραφή: "On Wednesday the 14th of October 2015, the Alarm Phone was alerted to eight distress cases in the Aegean Sea, close to the Greek islands of Lesvos, Farmakonisi and Chios. The 1st alert was about 46 persons on its way to Lesvos was in distress, as water was coming into the boat. They rescued by Greek coastguard. The 2nd alert with one number and two different positions, one in Turkey and one already in Greece. He informed us that the boat carried 40 persons with mainly women and children and pressed us to call the Greek coastguard.They told us that they had managed to reach Chios by themselves. With the 3rd alert of the night we were unable to communicate, but they were laughing now and seemed to be on land in a quiet place. The 4th distress call was about a boat carrying 46 persons with a baby on board was in distress in the Southeast of Chios. At noon travellers told us that they were had been rescued to Greece. The 5th alert was about 40 persons travelling toward Chios, later a family member informed us that the boat had been saved by the Greek Coastguard. On Wednesday afternoon, we worked on three cases (cases 6, 7 and 8) in the north of Lesvos. In two cases (6 and 8) we had no exact information about the number of persons on board and the exact situation, but we could pass on coordinates to the Greek coastguard. In case 8, the contact person confirmed the rescue through the coastguard and in case 6 we managed to reach the travellers directly, who did not seem to be in a situation of distress (anymore). In case 7, a group of 36 persons with 16 children had unwillingly stopped their journey, due to a lack of fuel. Shortly after the alert had reached us, the Greek coastguard rescued the travellers."
"Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, Alarm Phone ειδοποιήθηκε για οκτώ περιπτώσεις διαταραχής στο Αιγαίο, κοντά στα ελληνικά νησιά της Λέσβου, της Χίου και στο Φαρμακονήσι. Η 1η προειδοποίηση ήταν για περίπου 46 άτομα στο δρόμο τους προς τη Λέσβος και ήταν σε κίνδυνο, καθώς το νερό εισερχόταν στο σκάφος. Διασώθηκαν από την Ελληνική ακτοφυλακή. Η 2η ειδοποίηση με έναν αριθμό και δύο διαφορετικές θέσεις, μία στην Τουρκία και μία ήδη στην Ελλάδα. Μας πληροφόρησε ότι το σκάφος μετέφερε 40 άτομα με γυναίκες και παιδιά και μας πίεσε να καλέσουμε την Ελληνική ακτοφυλακή. Μας είπαν ότι κατάφεραν να φτάσουν μόνοι τους στη Χίο. Με την 3η ειδοποίηση δεν μπόρεσα να επικοινωνήσουμε, αλλά ακούστηκαν να είναι καλά. Η 4η κλήση κινδύνου αφορούσε ένα σκάφος που μετέφερε 46 άτομα με ένα μωρό στο και ήταν σε κίνδυνο στα νοτιοανατολικά της Χίου. Το μεσημέρι μας είπεαν ότι είχαν διασωθεί στην Ελλάδα. Η 5η ειδοποίηση ήταν περίπου 40 άτομα που ταξίδευαν προς τη Χίο, αργότερα ένα μέλος της οικογένειας μας πληροφόρησε ότι το σκάφος είχε σωθεί από την Ελληνική ακτοφυλακή. Την Τετάρτη το απόγευμα, εργαστήκαμε σε τρεις ακόμα περιπτώσεις (περιπτώσεις 6, 7 και 8) στο βόρειο τμήμα της Λέσβου. Σε δύο περιπτώσεις (6 και 8) δεν είχαμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων επί του σκάφους και την ακριβή κατάσταση, αλλά μπορούσαμε να μεταβιβάσουμε συντεταγμένες στον ελληνικό ακτοφυλακή. Στην 8η περίπτωση, το άτομο επαφής επιβεβαίωσε τη διάσωση μέσω της ακτοφυλακής και στην περίπτωση 6 καταφέραμε να φτάσουμε απευθείας στους ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν φαινόταν να βρίσκονται σε κατάσταση δυσφορίας. Στην περίπτωση 7, μια ομάδα 36 ατόμων με 16 παιδιά είχαν σταματήσει απρόθυμα το ταξίδι τους, λόγω έλλειψης καυσίμων. Λίγο μετά την προειδοποίηση που μας είχε φτάσει η Ελληνική ακτοφυλακή και διέσωσε τους ταξιδιώτες."
Οργανώσεις: Watch The Med - Alarmphone
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Μετανάστευση
Migration
Έρευνα
Research
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Τουρκία
Turkey
Χίος
Chios
Φαρμακονήσι
Farmakonisi
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΠροστασίαProtectionΑναφορέςReportsΒάρκεςBoatsΣύνοροBorderΔιάσωσηRescueΠαιδιάChildren
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://watchthemed.net/index.php/reports/view/303
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Watch The Med - Alarmphone
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Watch the med Alarm Phone 101.pdf4.55 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε