Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1376
Τίτλος: Οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομική βοήθεια στη Λέσβο (2023)
Εναλλακτικός τίτλος: Organizations providing free legal aid in Lesvos (2023)
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά; Άλλη; Αραβικά; Φαρσί
Δημιουργός: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2023-02-17
Περιγραφή: Ενημερωτικό υλικό στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, σομάλι, pashtu, αραβικά, φαρσί και amharic σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες νομικής στήριξης και διερμηνείας στη Λέσβο
Information material and mapping of humanitarian organizations operating in Lesvos, including their contact information and the legal and interpretation services provided, in farsi, somali, arabic, french, amharic, pashtu, english and greek
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Δικαιοσύνη
Justice
Πολιτική
Politics
Επικοινωνία
Communication
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Χρονική κάλυψη: 2023
Λέξεις-Κλειδιά: ΝομοθεσίαLegislationΆσυλοAsylumΔιαδικασίες ασύλουAsylum proceduresΔικηγόροιLawyersΑνθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΔιερμηνείαInterpretation
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.7.1 Άσυλο
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
2.1.1 Εθελοντές
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
4.1.2 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
4.1.3 UNICEF
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες