Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1325
Τίτλος: 30 people on their way to Lesvos, attacked by masked persons, intercepted to Turkey, presumably a push-back
Εναλλακτικός τίτλος: 30 άτομα στο δρόμο τους προς τη Λέσβo, δέχθηκαν επίθεση από άτομα με μάσκες, και παρεμποδίστηκαν προς την Τουρκία, πιθανή επαναπροώθηση
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Watch The Med - Alarmphone
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2019-09-23
Περιγραφή: "On Monday, 23rd of September 2019 at 03:33am CEST our shift team received a GPS location and two phone numbers of a group of 30 people traveling towards Lesvos, Greece. Shortly before, a boat had come by their boat and destroyed their engine. Their location showed they were close to the Greek-Turkish border on the Turkish side. When we called the travelers at 03:38am, they reported that water was entering the boat and they urgently needed rescue. At 03:43am we called the Turkish Coastguard and passed them the GPS location and the phone numbers of the group. At 03:53am we informed the travelers that help was coming. They told us they were drowning, and we tried to calm them..."
"Τη Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 στις 03:33 π.μ. Η ομάδα της βάρδιας μας έλαβε μια τοποθεσία GPS και δύο τηλεφωνικούς αριθμούς μιας ομάδας 30 ατόμων που ταξίδευαν προς τη Λέσβος. Λίγο πριν, μια βάρκα είχε έρθει παράλληλα με τη βάρκα τους και κατέστρεψε τον κινητήρα τους. Η τοποθεσία τους έδειξε ότι ήταν κοντά στα ελληνικά-τουρκικά σύνορα στην τουρκική πλευρά. Όταν κάλεσα τους ταξιδιώτες στις 03:38 π.μ., ανέφεραν ότι το νερό εισέρχεται στο σκάφος και χρειάστηκαν επειγόντως διάσωση. Στις 03:43 π.μ. κάλεσα την τουρκική ακτοφυλακή και τους περάσαμε τη θέση GPS και τους αριθμούς τηλεφώνου της ομάδας. Στις 03:53 π.μ. ενημερώσαμε τους ταξιδιώτες που έρχονταν. Μας είπαν ότι πνίγονταν και προσπαθήσαμε να τους ηρεμήσουμε..."
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Μετανάστευση
Migration
Ασφάλεια
Security
Έρευνα
Research
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Τουρκία
Turkey
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΠροστασίαProtectionΑφίξειςArrivalsΒάρκεςBoatsΔιάσωσηRescueΕπαναπροωθήσειςPushbacksΣύνοροBorderΑναφορέςReportsΒίαViolenceΠαιδιάChildrenΓυναίκεςWomenΕυάλωτες ομάδεςVulnerable groups
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://watchthemed.net/index.php/reports/view/1336
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: Watch The Med - Alarmphone
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
1.3.6 Επαναπροωθήσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Watch the med Alarm Phone 3.pdf4.37 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε