Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1318
Τίτλος: Ο πόλεμος είναι εδώ, δεν θα ανεχτούμε τον θάνατο
Εναλλακτικός τίτλος: War is here, we will not tolerate death
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: MUSAFERAT Oμάδα Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης
MUSAFERAT Group Against Detention Centers
Εξειδίκευση τύπου : Αφίσα
Πρωτότυπο υλικό
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: MUSAFERAT Oμάδα Ενάντια στα Κέντρα Κράτησης
MUSAFERAT Group Against Detention Centers
Περιγραφή: Από το κείμενο της αφίσας: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ε∆Ω Οι 3300 νεκροί και αγνοούμενοι μέχρι στιγμής στα νερά της μεσογείου, έρχονται να προστεθούν στις 25.000 που είχαν ήδη εξοντωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Ενώ στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ανεξάρτητα από τη ταμπέλα που φέρουν (hot spot, κέντρα ταυτοποίησης, κέντρα καταγραφής), όσοι και όσες μετανάστες και μετανάστριες φτάνουν συνεχίζουν να δέχονται την υποτίμηση και επισφαλοποίηση με την καταγραφή και το φακέλωμα, με τις χειρότερες συνθήκες διαβίωσης, με ξύλο και εκφοβισμό από τους μπάτσους και με ντελικάτη μεταχείριση θεσμικής κατανάλωσης που βουλώνει συστημικές τρύπες (ΜΚΟ εγχώριες και διεθνής). Με αυτή τη διαδικασία όσοι και όσες συνεχίσουν το ταξίδι τους αλλά και όσοι και όσες θέλουν να παραμείνουν, προσφέρουν ένα άμεσα εκμεταλλεύσιμο και αποδιοπομπαίο εργατικό δυναμικό έτοιμο να διατεθεί σε κάθε ντόπιο και ξένο αφεντικό . ∆ΕΝ ΘΑ ANEXTOYME ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Στον πόλεμο αυτό, οικονομικό και κοινωνικό ,είμαστε απέναντι στους οποιοδήποτε επίπλαστους διαχωρισμούς (ντόπιοι, ξένοι, πρόσφυγες ή μετανάστες ) και σε αυτούς που μιλάνε για τις ευθύνες κάποιων άλλων (σε Ευρώπη ή Τουρκία) προσφέροντας κάλυψη στις ευθύνες της ντόπιας κυριαρχίας. Χτίζουμε κοινότητες αγώνα μέχρι την καταστροφή του κόσμου της εκμετάλλευσης και της υποτίμησης. Του κόσμου των κρατών, των εθνών και των συνόρων. Για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. ΘΑ ΕΘΙΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ .... και τον βιώνουμε καθημερινά ,με τα ασθενοφόρα σε συνεχή κίνηση, με τα ελικόπτερα που πετάνε σε χαμηλά ύψη και όλων των ειδών τα στρατιωτικά-αστυνομικά σώματα να ενισχύουν τον ελεγκτικό και κατασταλτικό τους ρόλο. Οι ανακοινώσεις για τα καθημερινά πλέον ναυάγια έγιναν ρουτίνα όπως και η εικόνα του “εξαθλιωμένου μετανάστη” η οποία τρέφεται τόσο από πολιτικάντηδες όσο και από φιλάνθρωπους που δείχνουν πότε προς ανατολή και πότε προς δύση, αλλά ποτέ εδώ, για το ποιος φταίει για την κατάσταση αυτή. Μα πιο σιωπηλοί αλλά ταυτόχρονα και πιο θορυβώδης από όλους, τα νεκρά σώματα, που κείτονται σε όλο και περισσότερες παραλίες του νησιού. Εικόνες πολέμου! Ενός πολέμου που μαίνεται με μεγαλύτερη ένταση, όχι κάπου μακριά από εδώ, αλλά στις παραλίες, στα ˉωριά, στο λιμάνι ,στα κέντρα κράτησης του νησιού. Ένας πόλεμος που διεξάγεται με υπερσύγχρονα μέσα και τη συναίνεση ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας.
From the text of the poster: THE WAR IS HERE The 3,300 dead and missing so far in the waters of the Mediterranean are to be added to the 25,000 that had already been exterminated in the last 20 years. While in the modern concentration camps, regardless of the label they bear (hot spot, identification centers, registration centers), all the immigrants who arrive continue to be devalued and insecure by the registration and file, with the worst living conditions, with wood and intimidation by the cops and with delicate treatment of institutional consumption that plugs systemic holes (NGOs domestic and international). With this process, those who continue their journey and those who want to stay, offer an immediately exploitable and scapegoating workforce ready to be made available to any local and foreign boss. WE WILL NOT ATTACH DEATH In this war, economic and social, we are against any artificial divisions (locals, foreigners, refugees or immigrants) and those who talk about the responsibilities of others (in Europe or Turkey) offering cover to the responsibilities of local sovereignty. We build communities of struggle until the destruction of the world of exploitation and depreciation. Of the world of states, nations and borders. For a world of freedom, equality and solidarity. WE WILL BE ADDICTED TO THE DISASTER OF THIS SITUATION ... and we experience it every day, with ambulances in constant motion, with helicopters flying at low altitudes and all kinds of military-police bodies strengthening their controlling and repressive role. Announcements of the now daily shipwrecks have become routine as has the image of the "impoverished immigrant" which is fed by both politicians and philanthropists who point sometimes to the east and sometimes to the west, but never here, as to who is to blame for this situation . But quieter but at the same time noisier than all, the dead bodies, lying on more and more beaches of the island. Pictures of war! A war that rages with greater intensity, not somewhere far from here, but on the beaches, in the harbors, in the port, in the detention centers of the island. A war waged with state-of-the-art means and the consent of a large part of society.
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Μετανάστευση
Migration
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Λέξεις-Κλειδιά: ΑλληλεγγύηSolidarityΚαταλήψειςSquatsΑγνοούμενοιMissing personsΘάνατοιDeathsΠνιγμοίDrowningsΣύνοροBorder
Άδεια χρήσης: Αναφορά Παρόμοια Διανομή
Σημειώσεις : 1 pdf.
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Πλήρης
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
2.3.1 Αυτο-οργανωμένες δομές
2.3.2 Κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων/ατόμων
3.3.1 Στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
polemos.pdf758.36 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε