Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1315
Τίτλος: That's what we call a prison - "Kara Tepe" Migrant Camp, Lesvos
Εναλλακτικός τίτλος: Αυτό αποκαλούμαι φυλακή - "Καρά Τεπέ" προσφυγικός καταυλισμός, Λέσβος
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Μαγνητοσκόπηση
Βιντεοσκόπηση από κινητό τηλέφωνο
Γλώσσα: Άλλη
Γλώσσα υποτίτλων : Αγγλικά
Δημιουργός: Perseus999
Τόπος δημιουργίας: Λέσβος; Lesvos
Χρονολογία: 2022-09-15
Διάρκεια: 00:07:29
Περιγραφή: "This video was made by a group of migrant women in Lesvos, telling about their realities of their life in one of the many prison camps in Greece. They have been invited for a meeting in another country, but couldn’t participate because of their restriction of movement set up by the asylum system in Greece."
"Αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε από μια ομάδα από γυναίκες μετανάστριες στη Λέσβο, οι οποίες μιλούν για τις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης σε έναν από τους πολλούς καταυλισμούς προσφύγων στην Ελλάδα. Είχαν προσκληθεί σε μια συνάντηση σε άλλη χώρα, αλλά δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν λόγω του περιορισμού της μετακίνησης τους που οφείλεται στο σύστημα ασύλου της Ελλάδας."
Θέμα: Κοινωνία
Society
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Μετανάστευση
Migration
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Διαμονή
Accommodation
Τοπική κάλυψη: Λέσβος Καρά Τεπέ
Lesvos Kara Tepe
Λέξεις-Κλειδιά: Συνθήκες διαβίωσηςLiving conditionsΓυναίκεςWomenΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee RightsΑιτούντες άσυλοAsylum seekersΑσφάλειαSecurityΕυάλωτες ομάδεςVulnerable groupsΓεωγραφικός περιορισμόςRestriction of movementΔιαδικασίες ασύλουAsylum proceduresΚαταυλισμοίCampsΣκηνέςTentsΤροφήFoodΥγείαHealth
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rNZjlNAZzmc&fbclid=IwAR2LTPtKPMtaWbLVNenPFh3bkzIN97VBB7oKZMraOIsR0GQUA6B6vfof9GU
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Perseus999
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.2 Αφίξεις
1.4.1 Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ/Hotspots)
1.7.1 Άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο