Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1313
Τίτλος: Advocates Abroad: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Advocates Abroad: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά
Δημιουργός: Advocates Abroad
Χρονολογία: 2023-01
Περιγραφή: "Advocates Abroad opened operations at the Idomeni, Greece border in 2016. The first teams were set up to operate temporarily, only to mitigate the legal crisis at that border. Within its first week, Advocates received 350 applications to join the field team and 700 messages from refugees in Greece and Turkey. Since Idomeni, 750 local and foreign teams have been trained and deployed into nine countries on field missions. Advocates Abroad remote teams operate on seven online platforms, and have assisted refugees originating from over 65 countries."
"Οι Advocates Abroad ήρθαν στην Ειδομένη, στην Ελλάδα του 2016. Οι πρώτες ομάδες δημιουργήθηκαν για να λειτουργούν προσωρινά, μόνο για να μετριάσουν τη νομική κρίση σε αυτά τα σύνορα. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα, οι Advocates Abroad έλαβαν 350 αιτήσεις για να συμμετάσχουν στην ομάδα πεδίου και 700 μηνύματα από πρόσφυγες στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την Ειδομένη και έπειτα, 750 τοπικές και ξένες ομάδες έχουν εκπαιδευτεί και εγκατασταθεί σε εννέα χώρες σε αποστολές πεδίου. Οι Advocates Abroad λειτουργούν σε επτά διαδικτυακές πλατφόρμες και έχουν βοηθήσει τους πρόσφυγες που προέρχονται από περισσότερες από 65 χώρες."
Οργανώσεις: Advocates Abroad
The Hope Project
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Greek Forum of Migrants
Médecins Sans Frontières (MSF)
Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ)
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Ασφάλεια
Security
Δικαιοσύνη
Justice
Μετανάστευση
Migration
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Επικοινωνία
Communication
Τοπική κάλυψη: Κιλκίς Ειδομένη
Kilkis Idomeni
Τουρκία
Turkey
Λέσβος
Lesvos
Σάμος
Samos
Χίος
Chios
Κως
Kos
Λέσβος Μόρια
Lesvos Moria
Καστελόριζο
Kastelorizo
Ρόδος
Rhodes
Οινούσσες
Oinousses
Χρονική κάλυψη: 2016 - 2023
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΕθελοντισμόςVolunteeringΑνθρώπινα δικαιώματαHuman rightsΑιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersΔιαδικασίες ασύλουAsylum proceduresΕπαναπροωθήσειςPushbacksΆσυλοAsylumΝομική εκπροσώπησηLegal representationΑπελάσειςDeportationsFacebookΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee Rights
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://advocatesabroad.org/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/advocatesabroad
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: advocatesabroad
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Φάκελος Advocates Abroad. 13pdf. 279 σελίδες
Folder Advocates Abroad. 13pdf. 279 pages
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.3.2 Αφίξεις
1.7.1 Άσυλο
1.7.3 Απελάσεις
2.1.1 Εθελοντές
2.1.2 Ακτιβιστές
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες