Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1297
Τίτλος: Because We Carry: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Because We Carry: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά; Γερμανικά
Δημιουργός: Because We Carry
Τόπος δημιουργίας: Ολλανδία; Netherlands
Χρονολογία: 2023-01
Περιγραφή: "She knows pain and fear, she is not weak, she is one of the strongest of our time, she will always rise, she lives in all of us and we will always have her. Because We Carry supporting moms on the run" "You are very important and really needed to turn this world into a finer place. Be the change you wish to see in the world. Together we give the mothers on the flight support & a Sisterhood. Hope and life again."
"Γνωρίζει από πόνο και φόβο, δεν είναι αδύναμη, είναι μία από τις ισχυρότερες της εποχής μας, Θα λάμπει πάντα, ζει μέσα σε όλους μας και θα την έχουμε πάντα. Επειδή ενδιαφερόμαστε υποστηρίζουμε μητέρες σε αυτήν την διαδρομή μας" "Είστε πολύ σημαντικοί και πραγματικά απαραίτητοι για να μετατραπεί αυτός ο κόσμος σε ένα καλύτερο μέρος. Να είστε η αλλαγή που θα θέλετε να δείτε στον κόσμο. Μαζί δίνουμε στις μητέρες στην υποστήριξη και ελπίδα και ζωή ξανά."
Οργανώσεις: Because We Carry
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Επικοινωνία
Communication
Μετανάστευση
Migration
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΔωρεέςDonationsΓυναίκεςWomenΠαιδιάChildrenΠροστασίαProtectionΕθελοντισμόςVolunteeringFacebook
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://becausewecarry.org/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/Becausewecarry/about/?ref=page_internal
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © 2022 BECAUSE WE CARRY
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.3.2 Αφίξεις
2.1.1 Εθελοντές
2.1.2 Ακτιβιστές
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο