Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1289
Τίτλος: Yoga Sport With Refugees Athens: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: Yoga Sport With Refugees Athens: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά
Δημιουργός: Yoga Sport With Refugees Athens
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Athens
Χρονολογία: 2023-01
Περιγραφή: "Yoga and Sport With Refugees (YSR) was born in October 2017 on the island of Lesvos, Greece, in response to the massive need for healthy safe spaces, the sense of community and a place to work on mental and physical health. In September 2020, we expanded to Athens. Through cooperation with Habibi Works and KOIZ Centre for Postcolonial Studies, we started Habibi and Sport with Refugees in Ioannina in 2021. Every day we offer more than 20 different sports activities to approximately 400 people. Our model is unique with over 70 of our past and current coaches coming from a refugee background. Through sport, we bring people together and foster hope. Sports can break ethnic and religious barriers, thus creating a safe meeting space for cooperation between cultures where everyone participates and becomes a family. We work together to build people’s skills by promoting an environment conducive to continuous learning throughout our organization. Our teams are intentionally diverse – comprised of volunteers from the international, Greek, and refugee community alike – so that we can learn from each other and become truly #STRONGERTOGETHER."
"H Yoga and Sport With Refugees (YSR) γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στο νησί της Λέσβου στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενοι στην τεράστια ανάγκη για υγιεινούς ασφαλούς χώρους, την αίσθηση της κοινότητας και τον τόπο εργασίας για την ψυχική και σωματική υγεία. Τον Σεπτέμβριο του 2020, επεκταθήκαμε στην Αθήνα. Μέσω της συνεργασίας με το Habibi Works και το Koiz Center for Postcolonial Studies, ξεκινήσαμε τον Habibi and Sport with Refugees στα Ιωάννινα το 2021. Κάθε μέρα προσφέρουμε περισσότερες από 20 διαφορετικές αθλητικές δραστηριότητες σε περίπου 400 άτομα. Το μοντέλο μας είναι μοναδικό με πάνω από 70 από τους προηγούμενους και τους τρέχοντες προπονητές μας να προέρχονται από ένα προσφυγικό υπόβαθρο. Μέσα από τον αθλητισμό, φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά και ενθαρρύνουν την ελπίδα. Τα αθλήματα μπορούν να σπάσουν τα εθνοτικά και θρησκευτικά εμπόδια, δημιουργώντας έτσι έναν ασφαλή χώρο συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών όπου συμμετέχουν όλοι και γίνονται οικογένεια. Συνεργαζόμαστε για να οικοδομήσουμε τις δεξιότητες των ανθρώπων προωθώντας ένα περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή μάθηση σε ολόκληρο τον οργανισμό μας. Οι ομάδες μας είναι σκόπιμα διαφορετικές - αποτελούμενες από εθελοντές από τη διεθνή, ελληνική και προσφυγική κοινότητα - έτσι ώστε να μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να γίνουμε πραγματικά #strongertogether.
Οργανώσεις: Yoga and Sport With Refugees (YSR)
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Επικοινωνία
Communication
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Αθήνα
Athens
Ιωάννινα
Ioannina
Χρονική κάλυψη: 2017-2022
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΠροστασίαProtectionΕθελοντισμόςVolunteeringΚοινωνική ΈνταξηSocial inclusionΥγείαHealthΑθλητισμόςSports
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://yogasportwithrefugees.org/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/yogasportwithrefugeesathens
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © 2023 Yoga and Sport with Refugees registered Association Loi 1901 in France
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
2.1.1 Εθελοντές
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
facebook-yogasportwithrefugeesathens-2019.pdfFacebook Yoga Sport With Refugees Athens 201930.54 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Facebook_YogaSportsWithRefugees_2020_c.pdfFacebook Yoga Sport With Refugees Athens 202019 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
facebook-yogasportwithrefugeesathens-2021_c.pdfFacebook Yoga Sport With Refugees Athens 202119.54 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
facebook-yogasportwithrefugeesathens-2022_c.pdfFacebook Yoga Sport With Refugees Athens 202218.43 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Περισσότερα...