Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1274
Τίτλος: Aegean Boat Report: Facebook Page (2018)
Εναλλακτικός τίτλος: Aegean Boat Report: Σελίδα Facebook (2018)
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: Aegean Boat Report
Χρονολογία: 2022-12-19
Περιγραφή: ''Ο ιδρυτής της Aegean Boat Report, εργάστηκε ως εθελοντής στο ελληνικό νησί του Λέσβου το 2015/2016 και δυσκολεύτηκε να πάρει πραγματικές ενημερωμένες πληροφορίες ενώ εργαζόταν στο πεδίο. Δεν υπήρχε χρόνος για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών και ταυτόχρονα να εργάζεται στον τομέα της διάσωσης. Η έλλειψη πληροφοριών μερικές φορές μας έκανε να λάβουμε λάθος αποφάσεις και οι κρίσιμες πληροφορίες δεν ελήφθησαν εγκαίρως ενώ θα μπορούσαν να σώσουν ζωές. Όταν επέστρεψε στο νησί, αφιέρωσε το χρόνο του για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που αισθάνθηκε ο ίδιος πως απουσιάζουν, έτσι ώστε να μπορεί να ενημερώσει καλύτερα τους εθελοντές και τις οργανώσεις εδάφους στα ελληνικά νησιά. Με την πάροδο του χρόνου, το δίκτυο πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε, αυξήθηκε. Οι περισσότερες ομάδες στα ελληνικά νησιά, έστειλαν ή έλαβαν πληροφορίες σε κάποιο σημείο μέσω αυτού του δικτύου. Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν, και στάλθηκαν πίσω ως αναφορά κατάστασης από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Λεπτομερείς πληροφορίες δόθηκαν σε εθελοντές και οργανισμούς, αλλά όχι στο ευρύ κοινό. Τον Δεκέμβριο του 2017 η Aegean Boat Report δημιούργησε σελίδα στο Facebook ως δοκιμή, για να διαπιστωθεί αν αυτές οι πληροφορίες, σε μια επεξεργασμένη έκδοση θα μπορούσαν να έχουν δημόσιο όφελος. Ορισμένοι οργανισμοί εδάφους δεν ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν πληροφορίες και τις χρησιμοποιούσαν μόνο για να προωθήσουν τον εαυτό τους. Η κυβέρνηση και η UNHCR δημοσίευαν πληροφορίες, αλλά ελάχιστες. Για να κατανοήσετε καλύτερα την προσφυγική κρίση στο Αιγαίο, είναι ζωτικής σημασίας να κοιτάξετε την κατάσταση τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική πλευρά. Κανένας ιστότοπος σε απευθείας σύνδεση, εκτός από την Aegean Boat Report, δεν συνδυάζει τις πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Η Aegean Boat Report έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο λεπτομερής πηγή πληροφοριών, σε βάρκες και αφίξεις στο Αιγαίο. Ένας αυξανόμενος αριθμός ακόλουθων λαμβάνει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σε καθημερινή βάση. Χωρίς αφοσιωμένους ανθρώπους στο έδαφος, αυτό θα ήταν αδύνατο, οι πληροφορίες μοιράζονται 24/7, για να δώσουν στο ευρύ κοινό ουδέτερες και σωστές πληροφορίες. Παρακολουθούμε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την κίνηση των ανθρώπων στο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατάσταση και να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προωθήσουμε και να προστατεύουμε το διεθνές δίκαιο, να αποτρέψουμε τις επαναπροωθήσεις και να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η Aegean Boat Report έγινε νορβηγική ΜΚΟ τον Οκτώβριο του 2018''
"The founder of Aegean Boat Report, worked as a volunteer on the Greek island of Lesvos in 2015/2016 and found it hard to get real updated information while working on the ground. There was no time to gather this information, and at the same time do the work required in the field. Lack of information sometimes made you take the wrong decision, and critical information was not received in time to save lives. When he came back he dedicated his time to gather the information he felt he himself had lacked, so that he could better inform volunteers and organizations on the ground in the Greek islands. Over time, the information network that was used, grew bigger. Most teams on the Greek Islands, sent or received information at some point through this network. Information was gathered, put together, and sent back as a situation report from the Greek Aegean Islands. Detailed information was given to volunteers and organizations, but not to the general public. December 2017 Aegean Boat Report was created on Facebook as a test, to see if this information, in an edited version could be of public interest. Some organizations on the ground was not willing to share information, and only used it to promote themselves. Government and UNHCR posted information, but only the bare minimum. To get a better understanding on the refugee crisis in the Aegean Sea it is crucial that you look at the situation on both the Greek and the Turkish side. No site online, besides Aegean Boat Report, combines the information in this way. Aegean Boat Report has proven to be the most detailed source of information, on boats and arrivals in the Aegean Sea. A growing number of followers are receiving information and statistics on a daily basis. Without dedicated people on the ground, this would be impossible, information is shared 24/7, to give the public neutral and correct information. We monitor all people-movement related activities on the Aegean Sea, to create and share comprehensive data about the real situation, and advocate for human rights, to promote and protect international law, prevent pushbacks, and protect human lives. Aegean Boat Report became a Norwegian NGO October 2018"
Οργανώσεις: Refugee Rescue/'Mo Chara'
Choose Love
One Happy Family
Watch The Med - Alarmphone
Are you Syrious
Lighthouse Relief
Legal Center Lesvos
forRefugees
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Επικοινωνία
Communication
Υγεία
Health
Μετανάστευση
Migration
Ασφάλεια
Security
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Χίος
Chios
Σάμος
Samos
Κως
Kos
Κύθηρα
Kithira
Χρονική κάλυψη: 2017-2018
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsCovid-19ΔωρεέςDonationsΣυνθήκες διαβίωσηςLiving conditionsΓυναίκεςWomenΠαιδιάChildrenΠροστασίαProtectionΕθελοντισμόςVolunteeringΑφίξειςArrivalsΒάρκεςBoatsΔιάσωσηRescueΠνιγμοίDrowningsΝαυάγιαShipwrecksΘάνατοιDeathsΕπαναπροωθήσειςPushbacksΣυλλήψειςArrestsΒίαViolenceΑνθρώπινα δικαιώματαHuman rightsΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee rights
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/AegeanBoatReport/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: AegeanBoatReport
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : Φάκελος Aegean Boat Report. 4pdf. 325 σελίδες
Folder Aegean Boat Report. 4pdf. 325 pages
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.1.2 Ηλικιακές ομάδες
1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
2.1.1 Εθελοντές
2.3.2 Κινητοποιήσεις συλλογικοτήτων/ατόμων
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
5.1.2.1 Ελληνική Αστυνομία
5.1.2.2 Ελληνικές Λιμενικές Αρχές
5.2.2 Frontex
1.3.6 Επαναπροωθήσεις