Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1251
Τίτλος: AIDA Έκθεση χώρας: Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος: AIDA Country Report: Greece
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: reliefweb.int
Χρονολογία: 2019-03-29
Περιγραφή: Η ενημερωμένη έκθεση AIDA για την Ελλάδα παρακολουθεί πολυάριθμες νομοθετικές, πολιτικές και πρακτικές εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, την κράτηση αιτούντων άσυλο και το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας. Οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις ασύλου, που οδηγούνται από την εφαρμογή της δήλωσης της ΕΕ-Τουρκίας, πραγματοποιήθηκαν το 2018. Μετά από έναν αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων επαναπροώθησης στα Ελληνικά Τουρκικά σύνορα του Έβρου το 2017, περιπτώσεις επαναπροωθήσεων έχουν συστηματικά αναφερθεί το 2018.
The updated AIDA Country Report on Greece tracks numerous legislative, policy and practice developments relating to the asylum procedure, reception conditions, detention of asylum seekers, and content of international protection. Substantial asylum reforms, driven by the implementation of the EU-Turkey statement, took place in 2018. Following an increasing number of cases of alleged push backs at the Greek-Turkish border of Evros in 2017, cases of alleged push backs have been systematically reported in 2018.
Οργανώσεις: OCHA
Θέμα: Μετανάστευση
Migration
Διαμονή
Accommodation
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Ασφάλεια
Security
Δικαιοσύνη
Justice
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Ελλάδα
Greece
Τουρκία
Turkey
Έβρος
Evros
Λέξεις-Κλειδιά: ΤαυτοποίησηIdentificationΥποδοχήReceptionΚαταγραφήRegistrationΚαταυλισμοίCampsΣτέγασηSheltering - HousingΚοινή δήλωση Ε.Ε. - ΤουρκίαςE.U. - Turkey StatementΕπαναπροωθήσειςPushbacksΚρατούμενοιDetaineesΑσφάλειαSecurityΆσυλοAsylumΠροστασίαProtectionΑνθρώπινα ΔικαιώματαHuman rightsΔικαιώματα των προσφύγωνRefugee rights
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://refugeeobservatory.aegean.gr/index.php/en/country-report-greece
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://reliefweb.int/report/greece/country-report-greece
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: © 2022 all rights reserved.
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.7.1 Άσυλο
1.7.4 Λοιπή νομοθεσία
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
1.3.6 Επαναπροωθήσεις

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
Country Report_ Greece - Greece _ ReliefWeb.pdf86.12 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
aida_gr_2018update_0.pdf2.91 MBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε