Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1242
Τίτλος: Δελτίο Νομολογίας Ασύλου | Τεύχος 1, Ιούνιος 2022
Εναλλακτικός τίτλος: New issue Greek Asylum Case Law Report released
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Έκθεση-Αναφορά
Γλώσσα: Αγγλικά; Ελληνικά
Δημιουργός: Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο
Refugee Support Aegean
Χρονολογία: 2022-06-30
Περιγραφή: Σύμφωνα με την οργάνωση Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο: "Το Δελτίο Νομολογίας Ασύλου, μίας πρωτοβουλίας των οργανώσεων Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), HIAS Ελλάδος και Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), συγκεντρώνει αποσπάσματα αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και της Υπηρεσίας Ασύλου στον τομέα της διεθνούς προστασίας. Στο νεό τεύχος 1/2022 συνεισφέρουν, πέραν των ανωτέρω, οι οργανώσεις ΜΕΤΑδραση, Fenix Humanitarian Legal Aid και Equal Rights Beyond Borders, καθώς και οι δικηγόροι του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, με αποφάσεις επιλεγμένες από τις υποθέσεις που υποστηρίζουν στο πλαίσιο της νομικής τους δραστηριότητας. Το τεύχος 1/2022 του Δελτίου Νομολογίας Ασύλου παραθέτει αποσπάσματα από 79 αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων, Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και της Υπηρεσίας Ασύλου, εκδοθείσες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αναφορικά με ζητήματα όπως η ερμηνεία της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας», η αξιολόγηση της αξιοπιστίας του αιτούντος και της ουσίας της αίτησης, οι διαδικαστικές εγγυήσεις της διαδικασίας ασύλου, η λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής και της δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο, το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, καθώς και η διοικητική κράτηση."
According to Refugee Support Aegean: "The new issue of the Greek Asylum Case Law Report released today provides excerpts from 79 decisions issued in the first half of 2022 by Administrative Courts, the Independent Appeals Committees and the Asylum Service. In addition to the Greek Council for Refugees (GCR), HIAS Greece and Refugee Support Aegean (RSA), Issue 1/2022 of the Greek Asylum Case Law Report received contributions from civil society organisations METAdrasi, Fenix Humanitarian Legal Aid and Equal Rights Beyond Borders, as well as lawyers of the Legal Aid Registry of the Asylum Service, selected from their respective casework. This issue covers topics such as the interpretation of the “safe third country” concept, evidence assessment and refugee status determination, procedural safeguards in the asylum procedure, the workings of administrative appeals and of judicial protection of asylum seekers, the right to family reunification, as well as immigration detention."
Οργανώσεις: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
Greek Council for Refugees (GCR)
HIAS Ελλάδος
HIAS Greece
Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)
Refugee Support Aegean (RSA)
ΜΕΤΑδραση
METAdrasi
Fenix Humanitarian Legal Aid
Equal Rights Beyond Borders
Θέμα: Μετανάστευση
Migration
Υγεία
Health
Θεσμικές ρυθμίσεις
Institutional Arrangements
Ασφάλεια
Security
Δικαιοσύνη
Justice
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Σάμος
Samos
Λέξεις-Κλειδιά: ΣύνοροBorderCovid-19Κοινή δήλωση Ε.Ε. - ΤουρκίαςE.U. - Turkey StatementΕπανεισδοχές στην ΤουρκίαReadmissions to TurkeyΑπελάσειςDeportationsΑναχωρήσεις προς την ενδοχώραDepartures to mainlandΣυλλήψειςArrestsΆσυλοAsylumΠροστασίαProtectionΑιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersΝομική βοήθειαLegal aidΝομική εκπροσώπησηLegal representationΔιαδικασίες ασύλουAsylum Procedures
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://rsaegean.org/el/deltio-nomologias-asylou-t1-2022/
https://rsaegean.org/en/greek-asylum-case-law-report-issue1-2022/
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: 2021 © Copyrights R.S.A.
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Σημειώσεις : 1 pdf
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.1.5 Οικογένειες προσφύγων και μεταναστών
1.3.2 Αφίξεις
1.7.1 Άσυλο
2.1.1 Εθελοντές
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο ΜέγεθοςΜορφότυπος 
deltio-nomologias-asylou_1_2022_GR.pdf752.55 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε