Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1191
Τίτλος: When We Band Together: Facebook Page
Εναλλακτικός τίτλος: When We Band Together: Σελίδα Facebook
Επίπεδο εγγραφής: Έργo υπό ανανέωση
Εξειδίκευση τύπου : Facebook σελίδα/Ομάδα
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: When We Band Together
Χρονολογία: 2022-11-28
Περιγραφή: ''We believe wellness is a human right. We empower refugee women & kids through education & resources.''
''Θεωρούμε ότι η ευεξία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ενδυναμώνουμε γυναίκες και παιδιά πρόσφυγες μέσα από την εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες.''
Οργανώσεις: When We Band Together
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Τέχνη
Art
Υγεία
Health
Εκπαίδευση
Education
Υλικός πολιτισμός
Material Culture
Επικοινωνία
Communication
Τοπική κάλυψη: Λέσβος
Lesvos
Χρονική κάλυψη: 2016-2022
Λέξεις-Κλειδιά: ΕθελοντισμόςVolunteeringΑνθρωπιστικοί φορείςHumanitarian actorsΥγιεινήSanitation/HygieneΜουσικήMusicΖωγραφικήPaintingΜη τυπική εκπαίδευσηNon - formal educationΨυχοκοινωνική υποστήριξηPsychosocial supportΠαιδιάChildrenΓυναίκεςWomenΜέσα κοινωνικής δικτύωσηςSocial media
Εναλλακτικός δικτυακός τόπος: https://www.wwbt.org/
Εξωτερική διεύθυνση διάθεσης πλήρους ψηφιακού τεκμηρίου με ανοικτή πρόσβαση (link): https://www.facebook.com/whenwebandtogether
Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων: When We Band Together
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων: 1.1.3 Ευάλωτες ομάδες
1.1.4 Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1.5.1 Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
1.5.3 Υγεία προσφύγων και μεταναστών
2.1.1 Εθελοντές
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο