Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1190
Τίτλος: Α. υπάλληλος σε ΜΚΟ.
Εναλλακτικός τίτλος: A. employee at an NGO.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Athens
Διάρκεια: 00:14:46 & 00:15:53
Περιγραφή: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της και στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια αναφέρθηκε στην εμπειρία της ως υπάλληλος μια ανθρωπιστικής οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα στην μεγάλη έξαρση των ανθρωπιστικών οργανώσεων μετά το 2015 στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο εστίασε στην επιρροή των διεθνών ΜΚΟ και την επίδρασή τους στις τοπικές οργανώσεις ΜΚΟ. Εξίσου, εστίασε στην υιοθέτηση ενός ανθρωπιστικού λόγου, των αξιών και αρχών του ανθρωπισμού, στα εργαλεία και στις πρακτικές που οι διεθνές οργανώσεις επέβαλαν στο ανθρωπιστικό τοπίο στην Ελλάδα.
The interview took place at her house. She referred to her experience as an employee of a humanitarian organization and more specifically to the great rise of humanitarian organizations after 2015 in Greece. In this context she focused on the influence of international NGOs and their impact on local NGO organizations. Equally, she focused on the adoption of a humanitarian discourse, the values ​​and principles of humanitarianism, the tools and practices that international organizations imposed on the humanitarian landscape in Greece.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Γλώσσα
Language
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρώπινα ΔικαιώματαHuman rightsΔιανομέςDistributionsΕθνογραφίαEthnographyΚοινωνική δομήSocial structureΣυντονισμόςCoordination
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:4.2.3 Μη-Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.2 Ελληνικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.2.1 Τοπικές ΜΚΟ/ Συλλογικότητες
4.1.1 Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες
3.4.1 Ανθρωπιστικές υποδομές
2.2.2 Μαρτυρίες ανθρωπιστικών δρώντων
2.2.1 Ιστορίες ζωής ανθρωπιστικών δρώντων

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο