Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1175
Τίτλος: Χ. αιτών άσυλο από το Πακιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: H. an asylum seeker from Pakistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Διάρκεια: 00:46:44
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Χ. έγινε σε δημόσιο χώρο και στην ελληνική γλώσσα. Ήταν σύντομη καθώς εστίασε σε βασικές έννοιες στη δική του γλώσσα που σχετίζονται με την μετανάστευση. Επίσης αναφέρθηκε στις θρησκευτικές διαστάσεις των Πακιστανών μεταναστών και στον ρόλο της θρησκείας στην εγκατάσταση των νεοεισερχόμενων.
The interview with H. took place in a public place and in the Greek language. It was brief as it focused on key concepts in his own language related to immigration. He also referred to the religious dimensions of Pakistani immigrants and the role of religion in the settlement of newcomers.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Κοινωνία
Society
Θρησκεία
Religion
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΘρησκευτική ταυτότηταReligious identityΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:2.3.1 Αυτο-οργανωμένες δομές
2.1.2 Ακτιβιστές
2.1.1 Εθελοντές
1.3.1 Ταξίδι
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο