Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1169
Τίτλος: Γ. αλληλέγγυος σε κατάληψη στέγης.
Εναλλακτικός τίτλος: G. supportive in a squat house.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Διάρκεια: 02:03:08
Περιγραφή: Η συνέντευξη με το Γ. έλαβε χώρα σε δημόσιο χώρο στην ελληνική γλώσσα. Αναφέρθηκε με λεπτομέρειες για την οργάνωση της υποδοχής και της φιλοξενίας των μεταναστών σε μία κατάληψη στέγης που είχε οργανωθεί από αλληλέγγυα σχήματα, η διαχείριση των καθηκόντων και στη μορφή συμβίωσης και συνύπαρξης με τους μετανάστες εντός της κατάληψης. Εξίσου, εστίασε στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που ως ομάδα είχαν πάρει για τη στέγαση των μεταναστών ύστερα από το κλείσιμο της κατάληψης. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στις προστριβές μεταξύ αλληλέγγυων με τους κατοίκους και τα προβλήματα που απέρρεαν από την στέγαση των μεταναστών στη γειτονιά.
The interview with G. took place in a public place in the Greek language. It was mentioned in detail about the organization of the reception and hospitality of the immigrants in a roof occupation that had been organized by solidarity schemes, the management of the tasks and the form of cohabitation and coexistence with the immigrants within the occupation. Likewise, he focused on the actions and initiatives they had taken as a group for housing immigrants after the closure of the occupation. In this context, he referred to the clashes between those in solidarity with the residents of the Neighborhood, and the problems arising from the housing of immigrants in the neighborhood.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Διαμονή
Αccomodation
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΣυνύπαρξηCoexistenceΚαταλήψειςSquatsΕθνογραφίαEthnographyΣυντονισμόςCoordinationΥποδοχήReception
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:2.3.1 Αυτο-οργανωμένες δομές
2.1.2 Ακτιβιστές
2.1.1 Εθελοντές
1.3.1 Ταξίδι
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο