Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1166
Τίτλος: Σ. Δικηγόρος για κοινότητα Αφγανών
Εναλλακτικός τίτλος: S. Lawyer for Afghan community
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Διαδυκτιακά; Online
Διάρκεια: 02:03:08
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Σπύρο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στην ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος παρέχει νομικές συμβουλές στα πλαίσια ενός προγράμματος σε συνεργασία με την Κοινότητα Αφγανών, προς τους αιτούντες άσυλο σχετικά με την διαδικασία ασύλου. Η συνομιλία επικεντρώθηκε στις μορφές και πρακτικές μεσολάβησης που ο ίδιος αναλαμβάνει και στον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία με τους αιτούντες άσυλο γίνεται εφικτή. Επιπλέον, εστίασε στην δική του δράση και της οργάνωσης που είχε ιδρύσει για τις νομικές υπηρεσίες προς τους αιτούντες άσυλο.
The interview with Spyros took place online in the Greek language. He provides legal advice within the framework of a program in collaboration with the Afghan Community, to asylum seekers regarding the asylum procedure. The conversation focused on the forms and practices of mediation that he undertakes and how communication with asylum seekers is made possible. In addition, he focused on his own action and the organization he had founded for legal services to asylum seekers.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΝομική βοήθειαLegal aidΆσυλοAsylumΕθνογραφίαEthnographyΣυντονισμόςCoordination
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
2.1.1 Εθελοντές
2.1.2 Ακτιβιστές
2.3.1 Αυτο-οργανωμένες δομές

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο