Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1164
Τίτλος: P. Γ. ένας πρόσφυγας από το Αφγανιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: R. G. a refugee from Afghanistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Εξάρχεια; Athens, Exarchia
Διάρκεια: 00:24:49
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Ρεζά ήταν σύντομη και έγινε στην περιοχή των Εξαρχείων και στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ρεζά ήταν ο ιδρυτής μίας τρίτης μικτής Κοινότητας Αφγανών μεταναστών. Η συνομιλία επικεντρώθηκε στην οργάνωση και τις πολιτικές δράσεις των Αφγανών στην Αθήνα, στις δυσκολίες και στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών Αφγανών συλλογικοτήτων. Επιπλέον τονίστηκε ο ρόλος που παίζει η Κοινότητα που ίδρυσε ως προς την βοήθεια και την υποστήριξη των Αφγανών που έχουν έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα.
The interview with Reza was short and took place in the area of ​​Exarchia and in the Greek language. Reza was the founder of a third mixed Community of Afghan immigrants. The conversation focused on the organization and political actions of Afghans in Athens, the difficulties and differences that exist between different Afghan collectives. In addition, the role played by the Community he founded in helping and supporting the Afghans who have recently come to Greece was highlighted.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: Ενδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΑλληλεγγύηSolidarityΗγεσία κοινοτήτωνCommunity leadersΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο