Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1161
Τίτλος: Μοχτάρ, πρόεδρος της Αφγανικής Κοινότητας προσφύγων και μεταναστών.
Εναλλακτικός τίτλος: Mokhtar, president of the Afghan Community of Refugees and Migrants.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Athens
Διάρκεια: 00:51:08
Περιγραφή: Η συνέντευξη με τον Μοχτάρ έλαβε χώρα στα γραφεία της Κοινότητας Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων και στην ελληνική γλώσσα. Ο ίδιος είναι πρόεδρος της Κοινότητας και αναφέρθηκε στην οργάνωση των δράσεων τους, στον συντονισμό με άλλους φορείς και στα διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ως Κοινότητα για τα νέα προσφυγικά ρεύματα. Συγκεκριμένα η συνομιλία εστίασε στις πρακτικές υποστήριξης των Αφγανών αιτούντων άσυλο από τα Κοινότητα, την σύνδεσή τους με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και την πρακτική βοήθεια που παρέχεται σε καθημερινή βάση.
The interview with Mokhtar took place at the offices of the Community of Afghan Immigrants and Refugees and in the Greek language. He is the president of the Community and he mentioned their actions, the coordination with other communities and the different issues that they will have to face with the new refugee flows. Specifically, the conversation focused on the Community's support practices for Afghan asylum seekers, their connection with Civil Society organizations and the practical assistance provided on a daily basis.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Κοινωνία
Society
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: ΑλληλεγγύηSolidarityΕνδοκοινοτικές σχέσειςIntra-Community relationsΚοινωνική ΈνταξηSocial inclusionΜεταναστευτική πολιτικήImmigration policyΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
2.1.1 Εθελοντές
5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο