Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1160
Τίτλος: Μοχσέν, αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Mohsen, asylum seeker from Afghanistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Πεδίον του Άρεως; Athens, Pedion tou Areos
Διάρκεια: 01:15:37
Περιγραφή: Η συνέντευξη έγινε στο Πεδίο του Άρεως, στο «Πατόγκ» και στην αγγλική γλώσσα. Με τον Μοχσέν συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον δικό του ταξίδι στην Ελλάδα, τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ αγνώστων κατά την διάρκεια του ταξιδιού και την διατήρηση αυτών των σχέσεων σε συνθήκες και διαδικασίες εγκατάστασης. Εξίσου η συνέντευξη εστίασε στην νοοτροπία των Αφγανών προσφύγων, στην δική τους διάθεση και ανάγκη για να προσφέρουν και ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, κάτι που έκανε και ο ίδιος σε αρκετές φάσεις στην Αθήνα. Αναφέρθηκαν ζητήματα που αφορούν την επίτευξη των προσωπικών στόχων, τους μηχανισμούς και στρατηγικές για την επίτευξή τους.
The interview took place in Pedion tou Areos, in "Patog" and in English. We discussed with Mohsen, topics related to his own trip to Greece, also the relationships formed between strangers during the journey and the maintenance of these relationships in settlement conditions and procedures. The interview also focuses on the mentality of the Afghan refugees and their own need to offer and engage in volunteering. Mohsen talks about his personal goals and the mechanisms and strategies for achieving them.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Διαμονή
Accomodation
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Κοινωνία
Society
Έρευνα
Research
Λέξεις-Κλειδιά: ΣτέγασηSheltering - HousingΕθελοντισμόςVolunteeringΚοινωνική ΈνταξηSocial inclusionΜεταναστευτική πολιτικήImmigration policyΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:5.1.1.3 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
2.1.1 Εθελοντές
1.3.1 Ταξίδι
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο