Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1152
Τίτλος: Χαμίντ, αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Χαμίντ, αιτών άσυλο από το Αφγανιστάν.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά; Φαρσί
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας; Athens, Victoria Square
Διάρκεια: 00.58. 43
Περιγραφή: Η συζήτηση με τον Χαμίντ έγινε στα Φάρσι καθώς ο ίδιος δεν ήξερε αγγλικά και ελληνικά και πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Βικτωρίας. Ήταν μία ελεύθερη συζήτηση όπου στην αρχή τέθηκαν τα προβλήματα που ο ίδιος βίωνε στην χώρα του, οι καταστάσεις βίας και πολέμου στο Αφγανιστάν που τον υποχρέωσαν να αφήσει την χώρα. Κυρίως περιγράφηκε το ταξίδι του προς την Ελλάδα και οι πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισε. Εξίσου σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στην λειτουργία των χώρων διαμονής «Σπίτι του Ταξιδιώτη», τα χαρακτηριστικά και την οργάνωσή τους. Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην διαδικασία ασύλου.
The conversation with Hamid was in Farsi as he did not know English and Greek and took place in Victoria Square. At the beginning, he talks about the problems in his country, the situations of violence and war in Afghanistan that forced him to leave the country. He describes his journey to Greece and the first difficulties he faced. Also in this context, he mentioned the operation of the "Traveller's House", their characteristics and organization. The interview concluded with the difficulties he faces in the asylum process.
Οργανώσεις: ΕΛΙΔΕΚ
ELIDEK
Θέμα: Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Μετανάστευση
Migration
Έρευνα
Research
Τοπική κάλυψη: Αφγανιστάν
Afghanistan
Λέξεις-Κλειδιά: ΆσυλοAsylumΈνταξηIntegrationΒασανισμοίTorturesΒίαViolenceΥποδοχήReceptionΕθνογραφίαEthnography
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Χρηματοδότηση: Η ανάπτυξη του αποθετηρίου χρηματοδοτήθηκε από το έργο «[e-Aegean CulTour] Διαπεριφερειακός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιγαίου Αρχιπελάγους στον Πολιτισμό και Τουρισμό» (κωδ. MIS 5047046), το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.1.1 Εθνοτικές ομάδες
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.3.1 Ταξίδι
1.3.2 Αφίξεις
1.7.1 Άσυλο

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο