Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12037/1151
Τίτλος: Ακίφ, αιτών άσυλο από το Πακιστάν.
Εναλλακτικός τίτλος: Akif, an asylum seeker from Pakistan.
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Πρωτότυπο υλικό: HumanCity/ Προφορικές μαρτυρίες
HumanCity/Oral testimonies
Εξειδίκευση τύπου : Συνέντευξη
Πρωτότυπο υλικό
Προφορική μαρτυρία
Γλώσσα: Αγγλικά
Δημιουργός: HumanCity
Συντελεστής: Ερευνητής: Shehu, Ervin
Τόπος δημιουργίας: Αθήνα; Αθήνα
Χρονολογία: 2020
Διάρκεια: 00.31. 18
Περιγραφή: Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο του Άρεως και στην Αγγλική γλώσσα. Στην πρώτη φάση της συνέντευξης περιγράφηκε η διαδικασία του ταξιδιού του Ακίφ και τα πολιτικά προβλήματα που βίωνε στην χώρα του. Είναι μέλος μιας θρησκευτικής κοινότητας με έντονη πολιτική δράση. Επιπλέον θίχτηκαν ζητήματα που είχαν σχέση με την διαδικασία ασύλου και τις δυσκολίες που βιώνει σε αυτό το πλαίσιο. Τέλος, τέθηκαν ερωτήματα που σχετίζονταν με την εγκατάσταση και στέγαση στην Αθήνα, τις μορφές και τους παράγοντες υποστήριξης που συνέβαλαν στην υποδοχή του.
The interview took place in Athens and in English. The first phase of the interview concerns the process of Akif's journey and the political problems he was experiencing in his country. He is a member of a religious community with strong political activity. He talks about issues related to the asylum process and the difficulties experienced in this context. At the end describes the process of establishment and housing in Athens and the forms and factors of support that contributed to his reception were raised.
Θέμα: Θρησκεία
Religion
Διαμονή
Accomodation
Υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών
Support of Refugees and Migrants
Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική ταυτότηταReligious identityΣτέγασηSheltering - HousingΑιτούντες ΆσυλοAsylum SeekersΈνταξηIntegration
Άδεια χρήσης: Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος
Διάθεση ψηφιακού τεκμηρίου: Δεν διατίθεται
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:1.7.1 Άσυλο
1.2.2 Μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών
1.2.1 Ιστορίες ζωής προσφύγων και μεταναστών
1.1.1 Εθνοτικές ομάδες

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο